Навчально-методична робота викладачів

Дидактичні системи у вищій освіті

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Використання в сучасній освіті історико-педагогічного досвіду

ПВШ навчально-методичний посібник

Методологія та технологія пед. досліджень