Участь аспірантів у дослідницьких проєктах

Участь аспірантів у дослідницьких проєктах, грантах, міжнародна співпраця у контексті ОНП “Освітні, педагогічні науки” (сканкопії)

Паска Тарас 
Публікації:

Етнопедагогічний потенціал музеїв Гуцульщини

Вивчення декоративно-прикладного мистецтва Гуцульщини як засіб формування художньо-творчих здібностей і професійного самовизначення здобувачів освіти

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій”

Програма міжвузівської онлайн-конференції “Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки” 

Програма засідання круглого столу «Компетентнісна модель викладача вищої школи. Демаркація меж творчості та вимог нової інформаційної доби»

Програма VIII Міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження»

Huculski folklor i tradycje na stronach polskich czasopism etnograficznych przełomu XIX i XX wieku

MATERIAŁY DO NAUCZANIA FOLKLORU I LITERATURY HUCULSZCZYZNY

Інноваційні методи навчання майбутніх вчителів в умовах гірської школи Українських Карпат

Формування національно-культурної ідентичності дітей та молоді Надвірнянщини засобами музейної педагогіки

Місце і роль гуцульщинознавства в сучасній українській національній школі (персоналістичний контекст)

Вплив сучасного інформаційного середовища на формування особистості дітей трудових мігрантів гірських шкіл Прикарпаття 

PYSANKA ART OF HUTSULS AND FORMATION OF CHRISTIAN VALUES AND ETHNOCULTURAL IDENTITY OF MODERN YOUTH

Етнопедагогічний потенціал музеїв Надвірнянщини як ефективний засіб популяризації гуцульщинознавства серед молоді 

Гуцульська вишиванка і формування етнокультурної ідентичності сучасної молоді 

Роль музейної педагогіки у збереженні, дослідженні і популяризації гуцульщинознавства на теренах Надвірнянщини

Гуманізація навчально-виховного процесу засобами етнопедагогіки в освітньому просторі Прикарпаття

Міжнародний науково-дослідний проект «Гірська школа Українських Карпат» як ефективний чинник поєднання науки і практики в умовах глобалізації

Сертифікати:

ІІІ Регіональна науково-практична конференція “Особистість в історії та літературі”

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція до 78 річниці від дня народження Богдана Михайловича Ступарика “Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика”

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки»

Науково-практична конференція “Теоретико-прикладні аспекти сучасної педагогічної науки і освіти: європейський вектор”

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Християнська педагогіка в іменах і освітньо-виховних ідеях”

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Професійна педагогіка фахівців у вимірі нових освітніх реалій”

Етнопедагогічний потенціал музеїв Гуцульщини 

ІІІ Міжнародна наукова-практична конференція “Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону”

ІІІ Міжнародна конференція “Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: Інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації” 

Міжнародна конференція “Підтримка інклюзивної освітньої спільноти: досвід українсько-американської співпраці”

Міжнародне стажування (Польща)

Науково-методичний семінар “Нова українська школа і система післядипломної педагогічної освіти”

Підвищення кваліфікації на тематичному семінарі з курсу ” Proдоброчесність: інструменти впровадження в діяльність закладу вищої освіти”

Інтерактивний тренінг на тему: “Особливості акредитації освтініх програм НАЗЯВО”

Тренінг “Педагогіка початкової школи: фінський досвід”

Тренінг з написання проектів з Міжнародної Технічної допомоги для працівників освітньої сфери

Юрченко Святослав 

Публікації:

Матеріали ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ «ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ»

Формування екологічної компетенції учнів в системі шкільної географічної освіти

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІСТУ ПІДРУЧНИКІВ З ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ 8-Х КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (2000–2016 РР.)

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ЗМІСТІ ПІДРУЧНИКІВ З ГЕОГРАФІЇ 7-ГО КЛАСУ ДЛЯ ЗСО УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ 1991-2015 РОКІВ

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВ 9-Х КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ ГЕОГРАФІЇ (2009 – 2017)

ФОРМУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗМІСТОВОГО КОМПОНЕНТУ ПІДРУЧНИКІВ З ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ ЗСО УКРАЇНИ (2008-2017)

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДРУЧНИКІВ З ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Тенденції оновлення змісту сучасних шкільних підручників з географії 

Сертифікати:

Басараб Наталія
Публікації:

1. Розвиток інформаційно-освітнього середовища в системі післядипломної педагогічної освіти

2.Підвищення кваліфікації як фактор розвитку педагогічної майстерності вчителів початкових класів

3. Післядипломна робота вчителів початкової школи як важлива складова формування їх самоосвітньої компетентності 

4.Євроінтеграція та її вплив на розвиток післядипломної освіти вчителів початкової школи

5. Учитель у ролі учня. Шляхи вмотивованого підвищення кваліфікації педагогічних працівників

6. Післядипломна робота вчителів початкових класів як цілеспрямоване педагогічне фахове зростання

7.Післядипломна освіта як умова розвитку професійної культури вчителя початкових класів

8.Інноваційна діяльність у післядипломній педагогічній освіті 

Сертифікати:

Всеукраїнська науково-практична конференція “Рівні серед рівних: інноваційні підходи до навчання дітей з особливими освітніми потребами”

Педагогічна та управлінська досконалість у професійній та фаховій передвищій освіті України: партнерство та європейські стандарти

Всеукраїнська науково-методична конференція “Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління закладами освіти”

Завулічна Інна

Публікації:

1.Стипендіальні фонди як форма доброчинності у сфері освіти в Незалежній Україні

2. Медичні фонди як структура благодійництва в Незалежній Україні

3. Благодійна діяльність соціальних фондів в Україні (кінець XX – початок XXI ст.)

4. Благодійна діяльність Незалежної України як регенерація сучасності 

5. Стипендіальні фонди як контур доброчинності в сфері освіти США

6.Благодійна діяльність медичних фондів в незалежній Україні

7. Стипендіальні фонди як форма доброчинності у сфері освіти США

8. Благодійна діяльність поза державних організацій товариства Червоного Хреста Незалежної України

9. Роль благодійних стипендіальних фондів на ниві освіти в Незалежній Україні 

10. Благодійна діяльність фондів як прояв соціальної активності українців Незалежної України 

Сертифікати:

Всеукраїнська наукова конференція: Сучасна освіта: методологія, теорія, практика.

Міжнародна науково-практична конференція “Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки”

Міжнародна науково-практична конференція “Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології”

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього»

Всеукраїнська науково-практична конференція “ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА (ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)”

Критичне мислення для освітян

Всеукраїнська наукова онлайн конференція “Організація дистанційного навчання у школі: механізми та технології”

Федишин Марія

Публікації:

Особливості розвитку сучасної медіаосвіти в Україні

Китрар Віталій

Публікації:

Фізкультура і спорт як засіб виховання “Формування морально-вольових якостей в умовах сьогодення на уроках фізичної культури”

Прикладні задачі математики та метод проєктів, як основа stem освіти 

Розвиток морально-вольових якостей майбутніх військовослужбовців 

Сертифікати:

 

 

Олексюк Марта 

Публікації:

Розвиток творчих здібностей дитини

Засоби розвитку творчого потенціалу обдарованих дітей

Сертифікати:

Освітні інструменти критичного мислення 

Критичне мислення для освітян

Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти

Наука об обучении: Что должен знать лидер образовательного стартапа

Наукова комунікація в цифрову епоху

Наука про освіту: Що повинен знати лідер освітнього стартапа

Медіаграмотність: практичні навички

Впровадження інновацій в школах

Formatiom of innovative potential of world science

The current state of development of world science: characteristics and features 

Онлайн-семінар з підвищення кваліфікації на тему: “Цілі сталого розвитку: проблеми впровадження та завдання для сфери науки, технологій та інновацій”

Клубочкіна (Данилюк) Тетяна 

Публікації:

Письменники Прикарпаття в сучасному літературному процесі України

Усна народна творчість Прикарпаття як чинник національно-патріотичного виховання молодших школярів 

Підвищення загальнокультурного рівня майбутніх педагогів засобами літератури рідного краю

Вивчення творчості лауреата шевченківської премії Івана Малковича на уроках літературного читання 

Шкільне літературне краєзнавство як актуальна науково-педагогічна проблема сьогодення 

Літературне краєзнавство як провідна засада сучасної школи 

Творчість письменниці Ольги Деркачової як чинник виховання духовності школярів 

Літературне краєзнавство як чинник патріотичного виховання молодшого школяра 

“Шкільна” тематика у творчості Степана Васильченка

Творчість письменниці Ольги Деркачової як чинник виховання духовності школярів 

Методологічні засади шкільного літературного краєзнавства 

Сертифікати:

CERTIFICATE participated actively in XII International scientific conference of students and young scientists “Scientific research in Ukraine and in the world”

CERTIFICATE participated actively in XII International scientific conference “Social sciences in Ukraine and in the world”

Клюс (Бандура) Лілія

Публікації:

СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Педагогічні умови використання інноваційних технологій в освітньому процесі ЗВО

Інноваційні технології організації освітнього процесу у вищій школі

Сертифікати:

Всеукраїнська інтернет-конференція «Розвиток вищої освіти в Україні: виклики ХХІ століття»