Конференція

Розвиток вищої освіти в Україні: виклики ХХІ століття

Під такою назвою 7 березня 2019 року кафедра педагогіки імені Богдана Ступарика провела Всеукраїнську інтернет-конференцію. Її співорганізаторами виступили Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

З-поміж 94 учасників інтернет-конференціїбули знані вчені, доктори і кандидати наук, аспіранти, учителі-практики, магістранти, працівники органів освіти з Києва, Харкова, Дрогобича, Львова, Вінниці, Черкас, Херсона, Запоріжжя, Хмельницька, Кропивницького,Тернополя, Івано-Франківська, Переяслав-Хмельницького, Старобільська, Мукачева, Кременця.

Робота конференції проводилася за пятьма секціями:

  1. Науково-теоретичні засади дослідження вищої освіти.
  2. Розвиток вищої освіти в Україні і зарубіжжі: історія, традиції, досвід.
  3. Актуальні проблеми реформування вищої освіти в Україні в контексті інтеграції в європейський культурно-освітній простір.
  4. Інноваційні технології організації освітнього процесу у вищій школі.
  5. Теорія і практика виховання студентської молоді

 

Активно працювали учасники всіх секцій. Вони продуктивно дискутували з широкого кола проблем розвитку вищої освіти в Україні в контексті викликів ХХІ століття.

Значний інтерес викликали змістовні виступи докторів педагогічних наук, професорів Т. К. Завгородньої про основні прояви конфліктів студента і викладача в освітньому процесі ЗВО; І. В. Стражнікової про розвиток вищої освіти у розрізі сучасних наукових досліджень; Н. В. Теличко про навчання майбутніх філологів письмового перекладу науково-технічних текстів; С. Є. Лупаренко про напрями наукової роботи кафедри педагогіки Харківського державного педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди у 40 – 60-х рр. ХХ ст.; О. В. Кобилянського про соціальну компетентність як складову фахової компетентності майбутнього фахівця технічної галузі; К. М. Гнезділової про систему заходів реалізації KNOWLEDGE MANAGEMENT у сучасному освітньому закладі; І. Я. Жорової про сучасні тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні; В. І. Кобаля про особливості розвитку університетської освіти Угорщини в 90-ті роки ХХ сторіччя;            Н. В. Слюсаренко про гру як сучасну освітню технологію; та ін.

Важливо відзначити, що третину учасників конференції становили  аспіранти і магістранти, які також представили змістовні доповіді з широкого кола проблем розвитку теорії і практики вищої освіти.

За результатами інтернет-конференції сформовано електронний збірник матеріалів.

 

Інф про конференцію