Нарада з питань організації та проведення навчально-ознайомлювальної практики

 Нарада з питань організації та проведення навчальноознайомлювальної практики

30 вересня на базі ліцею №23 імені Р.Гурика відбулася настановча нарада з питань організації та проведення навчально-ознайомлювальної практики в закладах середньої освіти для студентів природничого факультету спеціальності 014 Середня освіта(географія). В роботі наради взяли участь директор ліцею Василик Микола Дмитрович, заступник з навчально-виховної роботи  Ікалюк Лариса Михайлівна, вчителі географії ліцею.

Керівництво і організацію навчально-ознайомлювальної практики в університеті здійснює кафедра педагогіки та освітнього менеджменту імені  Богдана Ступарика.

Метою навчально-ознайомлювальної   практики майбутніх вчителів є забезпечення практичного пізнання  закономірностей професійної діяльності та оволодіння способами її організації, вміння вирішувати конкретні методичні завдання згідно з умовами педагогічного процесу; виховання у студентів потреби систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Серед основних завдань  практики визначено:

  • поглиблення і закріплення теоретичних знань;
  • формування і розвиток у майбутніх педагогів вмінь і навичок, професійно значимих якостей особистості;
  • вивчення сучасного стану навчально-виховної роботи в школах та інших навчально-виховних закладах;
  • вивчення передового педагогічного досвіду;
  • виховання любові до обраної професії, формування педагогічних інтересів, нахилів, розвитку творчого підходу до педагогічної діяльності.
  • застосовування знань та умінь, набутих під час вивчення методик та дисциплін психолого-педагогічного циклу в професійній діяльності;
  • закріплення, поглиблення та збагачення психолого-педагогічних та спеціальних знань з різних предметів, використання їх при розв’язанні конкретних педагогічних завдань;
  • формування у студентів навичок організації виховної роботи з дітьми, спираючись на знання з психології, педагогіки та фізіології, враховуючи індивідуальні особливості дітей;
  • виховання стійкого інтересу до професії вчителя, потреби в педагогічній самоосвіті, виробленні творчого підходу до педагогічної діяльності;
  • ознайомлення з сучасним станом освітнього процесу в   закладах освіти.