Історія

Вітаємо Вас на сайті кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика

У 2006 році Вчена рада Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника прийняла рішення про об’єднання кафедри загальної педагогіки та історії педагогіки і створення кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика.
На сьогодні провідними викладачами кафедри є 2 доктори педагогічних наук, професори (Т.К.Завгородня, З.І.Нагачевська), 10 кандидатів наук.
За останні роки на кафедрі захистили кандидатські дисертації понад 40 осіб.
Викладачі кафедри педагогіки є авторами численних підручників і навчальних посібників (зокрема, з грифом Міністерства освіти і науки України) педагогічного спрямування.
У кафедри склалися тісні творчі зв’язки з науково-дослідними інститутами вищої освіти, проблем виховання АПН України (м.Київ), Національним університетом імені Тараса Шевченка та іншими науково-дослідними та освітніми установами України. Науковці кафедри приймають активну участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях (м.Київ, м.Полтава, м.Миколаїв, м.Херсон, м.Харків, м.Дніпропетровськ, м.Ялта та ін.), де виступають з доповідями на пленарних і секційних засіданнях. Професори Т.К.Завгородня, З.І.Нагачевська, І.В. Стражнікова, доцент О.В.Джус, керують аспірантами та пошукачами. Дисципліни, які читають викладачі забезпечено навчально-методичною літературою. Підготовлено електронні конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання практичних курсових та дипломних робіт, навчальні посібники та підручники.

Викладачі кафедри працюють над колективною темою “Історико–педагогічні проблеми навчання і виховання у системі неперервної освіти”

Завідувач кафедри – Завгородня Тетяна Костянтинівна – доктор педагогічних наук, професор.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
На кафедрі працює 12 викладачів:

Завгородня Тетяна Костянтинівна – доктор педагогічних наук, професор;

Нагачевська Зіновія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор;

Савчук Борис Петрович – доктор історичних наук, професор;

Стражнікова Інна Василівна – доктор педагогічних наук, професор;

Кіндратюк Богдан Дмитрович – доктор мистецтвознавства, доцент;

Джус Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент;

Єгорова Інга В’ячеславівна – кандидат педагогічних наук, доцент;

Ковальчук Віра Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент;

Прокопів Любов Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент;

Салига Наталія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент;

Стинська Вікторія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент;

Деренько Віта Миколаївна – кандидат педагогічних наук, асистент