Інформаційний бюлетень

Редакційна колегія

Голова редколегії:

Завгородня Т.К., доктор педагогічних наук, професор.

 Члени редколегії:

відповідальний редактор Стражнікова І.В. ‑ доктор педагогічних наук, професор

Прокопів Л.М. ‑ кандидат педагогічних наук, професор, завідувачка кафедрою

Єгорова І.В. ‑ кандидат педагогічних наук, доцент

Вимоги до оформлення статей