Акредитація

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського ) рівня вищої освіти затверджено наказом №520 від 11.05.2021 р. (Переглянути)