Стейкхолдери

Протоколи спільних засідань кафедри, роботодавців, здобувачів, випускників:

Протокол № 17 від 24 травня 2023 р.

 

Рецензії-відгуки роботодавців і зовнішніх стейкхолдерів: