2024-2025

ОР БАКАЛАВР

2 курс

Навчальний план 2023

1. Обовʼязкові навчальні дисципліни

1.2. Цикл професійної підготовки

  1. Педагогічна майстерність та педагогічна етика.
  2. STEAM освіта.
  3. Теорія і методика професійної освіти.
  4. Основи професійного навчання.
  5. Інтернет-технології та Web-дизайн.
  6. Компʼютерна графіка.
  7. Організація і системи управління базами даних і знань.
  8. Основи робототехніки.
  9. Цифрова обробка інформації.
  10. Технічне обслуговування обчислювальної техніки.

 

2. Вибіркові навчальні дисципліни

3 семестр

1. Іміджологія.

2. Гендерна педагогіка.

3. Позитивна педагогіка.

4. Програмування.Частина 2.

5. Паралельні та розподілені обчислення.

6. 3D-моделювання і адитивні технології.

4 семестр

1. Гейміфікація та розвиток креативного мислення.

2. Соціальні мережі у професійній діяльності.

3. Медіаграмотність та інформаційна безпека.

4. Технології ефективного навчання.

5. Основи національного самоствердження.

6. Нетворкінг в освіті.

7. Методика використання інноваційних технологій у роботі з класним колективом.

8. Концептуальні засади педагогіки толерантності в сучасному ЗЗСО.

9. Алгоритм методів оптимізації.

10. Проектування компонентів систем “Інтернет речей”.

11. Фізичні основи інформаційних технологій.

12. Інженерія програмного забезпечення.