2020

Ювілейна Всеукраїнська (заочна) науково-практична конференція «ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ».

Програма ювілейної Всеукраїнської (заочної) науково-практичної конференції «ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ».

Сертифікат Теремко Н.

Бабійчук Марія. Проблема формування професійно-творчого мислення майбутнього педагога. Всеукраїнська (з іноземною участю) науково-практична веб-конференція  «Актуальні проблеми розвитку освіти в Україні» (15.05.2020, Херсон).

Долинська Віта. Формування професійної компетентності майбутніх педагогічних працівників закладів позашкільної освіти. Всеукраїнська (з іноземною участю) науково-практична веб-конференція  «Актуальні проблеми розвитку освіти в Україні» (15.05.2020, Херсон).

Олексюк Марта. Проблеми та перспективи розвитку екологічної освіти в Україні. Всеукраїнська (з іноземною участю) науково-практична веб-конференція  «Актуальні проблеми розвитку освіти в Україні» (15.05.2020, Херсон).

Слободян Андріана. Інтерактивні технології навчання у вищій школі. Всеукраїнська (з іноземною участю) науково-практична веб-конференція  «Актуальні проблеми розвитку освіти в Україні» (15.05.2020, Херсон).

Програма Всеукраїнської веб-конф (Херсон, 15.05.2020)

Височанська Ганна. Творчий потенціал як важлива складова особистості майбутнього викладача ЗВО. Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційний потенціал сучасної освіти та науки” (29.05.2020, Київ).

Програма конференції “Інноваційний потенціал сучасної освіти та науки”_29_05

Олексюк ВолодимирПерспективні напрями дистанційної освіти у закладах вищої освіти. Priority directions of Science and technology Development Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference (20-22.12.2020, Київ).