2023-2024

ОР БАКАЛАВР

1 курс

Навчальний план 2023

1. Обовʼязкові навчальні дисципліни

 

1.1. Цикл загальної підготовки

 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 2. Історія державності та культури України
 3. Вступ до спеціальності та академічна доброчесність
 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 5. Філософія
 6. Інформаційно-комунікаційні технології та дидактичні засоби навчання

 

1.2. Цикл професійної підготовки

 1. Історичні засади педагогічної освіти в Україні та за рубежем
 2. Психологія професійної діяльності
 3. Педагогіка
 4. Сучасні освітні технології
 5. Теорія виховання і громадянська освіта
 6. Вища математика
 7. Дискретний аналіз
 8. Алгоритмізація та програмування
 9. English в ІT
 10. Спеціальні розділи вищої математики

 

 

 

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Обовʼязкові компоненти ОП

ОК 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)

ОК 2. Історія державності та культури України

ОК 3. Вступ до спеціальності та академічна доброчесність

ОК 4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

ОК 5. Філософія

ОК 6. Інформаційно-комунікаційні технології та дидактичні засоби навчання

ОК 7. Історичні засади педагогічної освіти в Україні та за рубежем

ОК 8. Психологія професійної діяльності

ОК 9. Педагогіка

ОК 10. Педагогічна майстерність та педагогічна етика

ОК 11. Сучасні освітні технології

ОК 12. STEAM освіта

ОК 13. Теорія і методика професійної освіти

ОК 14. Основи професійного навчання

ОК 15. Теорія виховання і громадянська освіта

ОК 16. Медіаосвіта і медіаетика

ОК 17. Тренінг курс “Технології і методика професійної освіти”

ОК 18. Лідерство та командна робота в освітній діяльності

ОК 19. Основи освітнього менеджменту

ОК 20. Основи педагогічних досліджень

ОК 21. Тренінг курс “Проєктні технології у професійній освіті”

ОК 22. Організація цифрового освітнього середовища ЗО

ОК 23. Мотиваційні стратегії навчання

ОК 24. Педагогічний практикум: “Сучасні форми організації професійного навчання”

ОК 25. Вища математика

ОК 26. Дискретний аналіз

ОК 27. Алгоритмізація та програмування

ОК 28. English в ІT

ОК 29. Інтернет-технології та Web-дизайн

ОК 30. Компʼютерна графіка

ОК 31. Організація і системи управління базами даних і знань

ОК 32. Основи робототехніки

ОК 33. Цифрова обробка інформації

ОК 34. Архітектура програмного забезпечення

ОК 35. Компʼютерні системи та мережі

ОК 36. Обʼєктно-орієнтоване програмування

ОК 37. Проєктування інформаційних систем

ОК 38. Методика викладання інформатики

ОК 39. Технічне обслуговування обчислювальної техніки

ОК 40. Компʼютерні технології у навчальному процесі

ОК 41. Охорона праці в галузі та БЖ

ОК 42. Основи штучного інтелекту

ОК 43. Нормативно-правове забезпечення діяльності закладу освіти

ОК 44. Спеціальні розділи вищої математики