Силабуси

Силабуси вибіркових дисциплін ОР “Бакалавр”

ФФ Силабус_Медіадидактика

ФІМ_Силабус_Основи педагогічної майстерності

ФІМ_Силабус_Педагогіка

МІФ Cилабус Педагогіка з основами педагогічної майстерності 

МІФ Cилабус  Основи педагогічної майстерності

Cилабус Професійно-педагогічна культура майбутнього педагога

Cилабус  Іміджологія

Силабус Самоосвіта технології ефективного навчання

Силабус Методика виховної роботи

Силабус Педагогіка здоров’я

Силабус Штучний інтелект і освіта

 

Силабуси вибіркових дисциплін ОР “Магістр”

ФФ Силабус_Освітній менеджмент

ФФ Силабус Педагогічна майстерність організатора освітнього простору

СО Силабус Дистанційна освіта

СО Силабус Лідерство, командоутворення 

СО Силабус Медіаосвіта 

СО Силабус Педагогічна аксіологія

СО Силабус Педагогічна конфліктологія у вищій школі

СО Силабус Управління проєктами і фандрайзинг у сфері освіти

Силабус Психолого-педагогічні засади здоров’я

Силабус Психолого-педагогічні засади здоров’я

 

Методичне забезпечення курсів

ПЕДАГОГІКА методичні рекомендації