Силабуси

Силабуси вибіркових дисциплін ОР “Бакалавр”

ФІМ_Силабус_Основи педагогічної майстерності

ФІМ_Силабус_Педагогіка

МІФ Cилабус Педагогіка з основами педагогічної майстерності 

МІФ Cилабус  Основи педагогічної майстерності

Силабус Самоосвіта технології ефективного навчання

Силабус Методика виховної роботи

Силабус Педагогіка здоров’я

Силабус Штучний інтелект і освіта

Силабус Мотиваційні стратегії навчання

Силабус Основи педагогічної майстерності

Силабус Сучасні освітні технології

Силабус Педагогіка з основами педагогічної майстерності, Філологія

Силабус Професійно-педагогічна культура майбутнього педагога, МІФ

Силабус Основи педагогічної майстерності, МІФ

Силабус Педагогіка з основами педагогічної майстерності, МІФ

_________________________________________________

Силабус Технології ефективного навчання

Силабус Соціальні мережі у професійній діяльності

Силабус Гендерна педагогіка

Силабус Концептуальні засади педагогіки толерантності в сучасному ЗЗСО

Силабус Іміджологія

Силабус Гейміфікація та розвиток креативного мислення

Силабус Позитивна педагогіка

Силабус Медіаграмотність та інформаційна безпека

Силабус Медіадидактика

Силабус Педагогічна конфліктологія

Силабус Технологія коучингу

Силабус Педагогіка творчості

Силабус Педагогічна майстерність та педагогічна етика

Силабус Класний керівник НУШ: алгоритм успіху

Силабус Основи національного самоствердження

 

Силабуси вибіркових дисциплін ОР “Магістр”

ФФ Силабус_Освітній менеджмент

СО Силабус Лідерство, командоутворення 

СО Силабус Медіаосвіта 

СО Силабус Педагогічна конфліктологія у вищій школі

Силабус Технологія коучингу

ВК Ретроспективний аналіз ідей виховання і громадської освіти особистості

 

Методичне забезпечення курсів

ПЕДАГОГІКА методичні рекомендації