Індивідуальна освітня траєкторія

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” 

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

2023

Олександр БОЖОК

 

ГРАМОТА

Австрія

Польща

Угорщина

Іспанія

Німеччина

2017-2022

Олександр БОЖОК

 

Марта ОЛЕКСЮК

Certificate PROMETHEUS (1)

Certificate PROMETHEUS (2)

Certificate PROMETHEUS (3)

Certificate PROMETHEUS (4)

Certificate PROMETHEUS (5)

Certificate PROMETHEUS (6)

Certificate PROMETHEUS (7)

Certificate PROMETHEUS

 

Святослав ЮРЧЕНКО

yurchenko_svyatoslav

 

Юліанна БАБІЙ

RUHdiplom

Тарас ПАСКА
Аспірант третього року навчання Тарас Паска протягом 2020-2021 рр. пройшов річне наукове стажування за стипендійною програмою Уряду Республіки Польщі для молодих науковців від Studium Europy Wschodniej UW. Стажування проходило на базі гуманітарного факультету Університету Марії Кюрі-Склодовської у місті Люблін під науковим керівництвом професорки університету Катажини Смик. Метою стажування був пошук і узагальнення джерел про польських дослідників культурно-освітньої спадщини Гуцульщини та їх внесок у розвиток гуцульщинознавства. У рамках стажування Т. Паска взяв участь у міжнародній науковій конференції “Folk – Folklor – Folkloryzm” (Люблін), засіданнях Люблінського відділення Польського Народознавчого Товариства (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze) та Загальнопольських читаннях, присвячених науковцю і педагогу, досліднику гуцульського фольклору Оскару Кольбергу. За темою дослідження підготовлено 4 наукові публікації в часописах “Literatura Ludowa” (Торунь), “Etnobiblioteka” (Люблін), “Twórczość Ludowa” (Люблін), “Prace kulturoznawcze” (Вроцлав). Підсумком стажування став успішний захист наукової роботи «Вклад польських дослідників XVIII – XXI століть у розвиток гуцульщинознавства».
З  22 по 29 листопада 2021 р. взяв   участь у міжнародному підвищенні кваліфікації на тему: «Академічна доброчесність в країнах Європейського Союзу та Україні» (Люблін).

 

Інна ЗАВУЛІЧНА

Наталія БАСАРАБ

В рамках програми стажування студентства у аналітичних центрах, організованої Міжнародним фондом «Відродження» у Навчально-науковому Центрі соціологічних досліджень Прикарпатського регіону ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» проходила стажування (12.04 – 12.11.2021 року). Проєкт реалізується в партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні в рамках Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні.

Аспірантка під час стажування займалася вивченням питань, які стосуються покращення політик рівного доступу до освітніх можливостей вчителів початкової школи територіальних громад Івано-Франківщини. Результати проведеного дослідження опубліковані у науково-педагогічному журналі «Молодь і ринок» № 11-12 (197-198) листопад-грудень 2021 року.

basarab_nataliya

Сертифікат Басараб Наталія Ярославівна