ОР Бакалавр «Професійна освіта. Цифрові технології»

Освітньо-професійна програма «Професійна освіта. Цифрові технології» спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) є поєднанням освітніх, наукових та професійних аспектів інженерно-педагогічної діяльності, що ґрунтується на науково-практичному досвіді в ІТ-сфері та відповідає парадигмі фасилітативного навчання.

Вступ на основі мотиваційного листа.

Рекомендації до написання мотиваційного листа

  • Мотиваційний лист подається вступниками при поданні заяв на вступ на кожну освітню програму (на кожну програму – окремий лист).
  • Мотиваційний лист бажано підготувати заздалегідь, у текстовому форматі (у будь якому текстовому редакторі).
  • При поданні через електронний кабінет вступника, на певному етапі формування заяви необхідно буде вставити текст мотиваційного листа у відповідне поле (у кабінеті вступника).
  • Величина шрифту, поля, відступи – не грають великої ролі, оскільки текст у кабінет вступника завантажується автоматично у визначеному системою форматі.
  • Лист подається на ім’я ректора Університету, до якого вступаєте.

Освітня кваліфікація: бакалавр з професійної освіти за спеціалізацією «Цифрові технології».

Термін навчання 3 роки 10 місяців;

– на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати:

– не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) зі спеціальностей галузі 01 Освіта/Педагогіка та спеціальностей, що відповідають спеціалізації, за якою здійснюється підготовка за освітньою програмою;

– не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») з інших спеціальностей;

– на основі ступеня «фаховий молодший бакалавр» заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти.

Особливості програми:

інтегрована підготовка фахівців з професійної освіти зі знанням сучасних цифрових технологій та їх впровадженням в освітній процес. Наявність навчальних, виробничих, технологічних та педагогічних практик, які забезпечують базові знання для опанування професійних дисциплін та є підґрунтям для подальшого навчання з високим рівнем автономності. Цикл професійної та практичної підготовки забезпечує можливість успішної роботи в галузі Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта та професійну реалізацію у галузі цифрових технологій.

Професії та професійні назви робіт у галузі освіти:

2320 Вчителі закладів загальної середньої освіти та спеціалізованої освіти

2321 Викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти

2322 Викладачі закладів фахової передвищої освіти

33 Фахівці в галузі освіти та навчання

334 Фахівці спеціалізованої освіти та інші фахівці в галузі освіти та навчання

3340 Фахівці спеціалізованої освіти та інші фахівці в галузі освіти та навчання

3340 Педагог професійного навчання

3340 Лаборант (освіта)

3330 Асистент викладача професійної (професійно-технічної) освіти

3340 – Інструктор виробничого навчання

3340 – Викладач-стажист

 Професії та професійні назви робіт у галузі відповідно до спеціалізації:

31Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки

311 Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки

3121 Технік-програміст

3121 Фахівець з інформаційних технологій

3121.2 Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)

2131.2– Адміністратор системи

22139.2 Інженер із застосування комп’ютерів

235 Інші професіонали в галузі навчання

 

АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Гуманітарний корпус, ауд. 101 (вхід з вул. Чорновола)
вул. Шевченка, 57
м. Івано-Франківськ
76018, Україна

Телефон: (0342) 59-60-60

Call-center Приймальної комісії: (+38) 095 029 77 89;

E-mail: admission@pnu.edu.ua

Педагогічний факультет – e-mail:    vstup_pf@pnu.edu.ua, тел.  0962531757