Методичне забезпечення курсів

Повне навчально-методичне забезпечення чинних курсів (лекційні матеріали, практичні заняття, тестування) за посиланням 

Навчально-методичний посібник “Актуальні проблеми розвитку вищої освіти”

Методичні матеріали з дисциплін для здобувачів  PhD 1 курсу всіх спеціальностей (Переглянути)

Навчально-методичний посібник_”Експлікація до наукової проблеми “Теорія і практика соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в Україні (ХХ – ХХІ ст.)” до курсу  “ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ”

Рекомендації “Використання в сучасній освіті історико-педагогічного досвіду” до курсу “ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

Навчально-методичний посібник до курсу “МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

Навчальний посібник “ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ”

Навчально-методичний посібник до курсу “ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ”

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності” (від 30.03.2021) (Переглянути)

 

Нормативні документи, які стосуються 

Порядку проведення експерименту  з присудження ступеня доктора філософії (PhD):

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF

Вимоги до оформлення дисертації https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17

Форми документів атестаційної справи здобувача ступеня доктора філософії https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0474-19