Методичне забезпечення курсів

Повне навчально-методичне забезпечення чинних курсів (лекційні матеріали, практичні заняття, тестування) за посиланням https://d-learn.pnu.edu.ua

Навчально-методичний посібник АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЗБІРНИК ТЕСТІВ (2023)

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (2020)

Навчально-методичний посібник до курсу ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОБОТІ КУРАТОРА

Навчально-методичний посібник до курсу МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ

Методичне забезпечення до курсу ДИДАКТИЧНІ СИСТЕМИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

Навчально-методичний посібник до курсу ДИДАКТИЧНІ СИСТЕМИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

Методичне забезпечення до курсу ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ЗВО

Методичне забезпечння до курсу ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Методичні рекомендації до курсу ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Навчально-методичний посібник до курсу ПРАКТИКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ

Навчально-методичний посібник до курсу МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Навчально-методичний посібник до курсу ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ ТА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА

Навчально-методичний посібник до курсу МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Навчальний посібник до курсу МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ТА ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Навчально-методичний посібник до курсу УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ І ФАНДРАЙЗИНГ У СФЕРІ ОСВІТИ

Навчально-методичний посібник до курсу ТЕОРІЯ  І ПРАКТИКА ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Лекції до курсу ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗВО

Навчально-методичний посібник до курсу ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ У ЗВО