Індивідуальна освітня траєкторія

Перезарахування результатів неформальної освіти: 

2022-2023:

Баранецька З. 1

Баранецька З. 2

Баранецька З. 3

Плясун А. 1

Плясун А. 2

Плясун А. 3

Андрійчук У.

Григорчук М.

Цапай Х. 1

Цапай Х. 2

Цапай Х. 3

Цапай Х. 4

Куйбіда В. 1

Куйбіда В. 2

Бойцанюк Р. 

Бобик В. 

2021:

Протокол 16.09.2021 р. 

Протокол 09.04.2021 р.

2020:

Протокол 2020

 

 

 

certificate Душенко

Certificate Душенко (1)

Certificate Душенко (2)

certificate Душенко (hate)

certificate Душенко (оцінювання)

Сертифікат Душенко НУШ

 

Сертифікат Гайнюк Галина

Cертифікат Гайнюк Галина

 

 

 

        

      

Запровадження індивідуальних навчальних планів студентів дає можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію, враховувати результати навчання за академічною мобільністю та неформальною освітою.

Академічна мобільність

Академічна мобільність передбачає можливість учасників освітнього процесу Університету навчатися, викладати, стажуватися, проходити навчальну або виробничу практику, проводити наукові дослідження у партнерському вищому навчальному закладі (в Україні або за кордоном), з можливістю перезарахування в установленому порядку освоєних навчальних дисциплін. (п.1.3.)

До участі у програмах академічної мобільності допускаються студенти, які повністю завершили хоча б один рік навчання за рівнем бакалавра, студенти рівня магістра … (п. 3.3.)

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Порядок зарахування результатів неформальної освіти

Зарахування результатів неформальної освіти з навчальних дисциплін проводять за заявою здобувана вищої освіти на ім’я керівника структурного підрозділу (декана факультету/директора інституту) на підставі академічної довідки, додатка до документу про вищу освіту (диплома молодшого спеціаліста/молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста, магістра), виданих закладом вищої освіти, або витягу з навчальної картки студента, завіреної в установленому порядку, або сертифіката про практику/стажування, або сертифіката про проходження тренінгу тощо.
Заяву про зарахування результатів неформальної освіти з навчальних дисциплін здобувач вищої освіти подає протягом перших 10 робочих днів від початку семестру задля того, щоб у випадку відмови у зарахуванні він зміг пройти підготовку з відповідної дисципліни в повному обсязі.
У випадку подання зазначених документів іноземною мовою заявник подає їх переклад, нотаріально завірений в установленому порядку.

Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».