2022

Варварук Юлія, Душенко Юлія, Костан Юліана, Ліщинська Ольга, Слівінська Уляна. Науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «ДОСТУПНІСТЬ І НЕПЕРЕРВНІСТЬ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА» (17 травня 2022 року). ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 2022

Гуменяк Аліна. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика» (м.Одеса, 21-22 січня 2022 р.). Збірник матеріалів конференції