Участь аспірантів у дослідницьких проєктах

Участь аспірантів у дослідницьких проєктах, грантах, міжнародна співпраця у контексті ОНП “Освітні, педагогічні науки” (сканкопії)

Завулічна Інна

Публікації:

Стипендіальні фонди як форма доброчинності у сфері освіти в Незалежній Україні

Медичні фонди як структура благодійництва в Незалежній Україні

Благодійна діяльність соціальних фондів в Україні (кінець XX – початок XXI ст.)

Благодійна діяльність Незалежної України як регенерація сучасності 

Стипендіальні фонди як контур доброчинності в сфері освіти США

Благодійна діяльність медичних фондів в незалежній Україні

Стипендіальні фонди як форма доброчинності у сфері освіти США

Благодійна діяльність поза державних організацій товариства Червоного Хреста Незалежної України

Роль благодійних стипендіальних фондів на ниві освіти в Незалежній Україні 

Благодійна діяльність фондів як прояв соціальної активності українців Незалежної України 

Розвиток закладів загальної середньої освіти, створених за сприяння благодійних фондів в незалежній Україні.

Формування майбутнього педагога через доброчинність в Україні.

Нормативно-правова база розвитку та функціонування благодійних фондів як історико-педагогічний феномен в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.).

Діяльність державних благодійних фондів Івано-Франківська наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.

Благодійні фонди України: правові особливості їх створення та діяльності.

Мережа закладів освіти, створених за сприяння благодійних фондів України.

Діяльність благодійних фондів міста Івано-Франківська: історія і сучасність.

Сертифікати:

Всеукраїнська наукова конференція: Сучасна освіта: методологія, теорія, практика.

Міжнародна науково-практична конференція “Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки”

Міжнародна науково-практична конференція “Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології”

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього»

Всеукраїнська науково-практична конференція “ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА (ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)”

Критичне мислення для освітян

Всеукраїнська наукова онлайн конференція “Організація дистанційного навчання у школі: механізми та технології”

Грамота – Міністерство освіти і науки України.

Модернізація системи освіти в гірських регіонах: національний і глобальний виміри.

Доступність і неперервність освіти впродовж життя: зарубіжний досвід та національна практика.

Батьківство без стресу: розвиток виховного потенціалу батьків та осіб, які їх замінюють у часи невизначеності.

Курс “Дивись під ноги! Дивись, куди йдеш!”.

Дошкільна освіта у сучасному соціокультурному просторі.

Розвиток сучасної науки та освіти в Україні та зарубіжжі: історія, інновації, перспективи.

Реалізація регіональної компоненти в наукових дослідженнях здобувачів доктора філософії (PhD).

Китрар Віталій

Публікації:

Фізкультура і спорт як засіб виховання “Формування морально-вольових якостей в умовах сьогодення на уроках фізичної культури”

Прикладні задачі математики та метод проєктів, як основа stem освіти 

Розвиток морально-вольових якостей майбутніх військовослужбовців 

Dynamics of Cadets’ Physical Fitness in the Process of Arm Wrestling.

Морально-психологічні якості особистості при підготовці фахівців у військовій сфері.

Studying the Physical and Personal Qualities of Youth in the Conditions of a Healthy Lifestyle. 

Роль та місце морально-вольових якостей у загальній системі підготовки майбутніх військовослужбовців.

Уроки фізичної культури як ресурс для розвитку морально-вольових якостей здобувачів освіти.

Розвиток морально-вольових якостей та установок на ведення здорового способу життя в учнівської молоді.

Сертифікати:

Підвищення кваліфікації “Освітній марафон практик. Інноваційні підходи до викладання”.

Підвищення кваліфікації “Всеукраїнський семінар-практикум щодо розвитку фізичної культури”.

Підвищення кваліфікації “Освітній марафон практик. Нова українська школа”.

Підвищення кваліфікації “Освітній марафон практик. Нова українська школа: інноваційні підходи до викладання варіативних модулів”.

Підвищення кваліфікації “Освітній марафон практик”.

Підвищення кваліфікації “Кращі практики впровадження інновацій на уроках фізичної культури”.

Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу, спрямована на підвищення якості освіти.

Підвищення кваліфікації “Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу”.

Підвищення кваліфікації “Будь активним заради миру”.

Підвищення кваліфікації “Освітній марафон практик. Нова українська школа” 2.

Підвищення кваліфікації “Підвищення рухової активності дітей з особливими освітніми потребами”.

Підвищення кваліфікації “Українська, що надихає”.

Підвищення кваліфікації “Відповідальне лідерство – крок до успіху”.

Підвищення кваліфікації “Особливості професійної освіти: сучасні виклики в умовах дії воєнного стану”.

Підвищення кваліфікації “Освітня галузь “Фізична культура”: змінюємося разом з НУШ”.

Доступність і неперервність освіти впродовж життя: зарубіжний досвід та національна практика.

Інформаційні технології в соціокультурній сфері, освіті та економіці.

Актуальні проблеми освіти і виховання в умовах євроінтеграційного поступу України.

Stress Management: 40+ easy ways to deal with stress.

Підвищення кваліфікації “Цифрові ресурси для вчительства. Чому принцип “що більше – то краще” не працює?”.

Підвищення кваліфікації “Велокультура та веломобільність в контексті глобальних цілей сталого розвитку майбутнього”.

Підвищення кваліфікації “Взаємодія сімʼї та школи в умовах інклюзивної освіти”.

Підвищення кваліфікації “Екосистема цифрових рішень для освіти”.

Підвищення кваліфікації “Велорух: як стати веломентором”.

Підвищення кваліфікації “Практичні кейси: освітній менеджмент та управління, психолого-педагогічна підтримка, інклюзивний підхід”.

Підвищення кваліфікації “Сучасна українська: ефективна комунікація”.

Підвищення кваліфікації “Практичні кейси: проведення уроків фізичної культури з використанням дистанційних технологій”.

Підвищення кваліфікації “Використання інновацій на уроках фізичної культури з елементами футболу як ефективний засіб мотивації учнів до навчання”.

Підвищення кваліфікації “Сучасні фітнес-технології на уроках фізичної культури НУШ”.

Підвищення кваліфікації “Прикладне значення фізичної та військової підготовки у майбутній професії”.

Підвищення кваліфікації “Управління, орієнтоване на результат”.

Семінар-тренінг працівників Ситуаційного центру МВС України.

Microsoft Excel basic and advanced.

 

Паска Андрій
Публікації:

Освітньо-виховна діяльність музеїв закладів вищої освіти Івано-Франківщини.

Музейна педагогіка в закладах вищої освіти України та Республіки Польща: історіографічний аспект.

Використання музейної педагогіки у процесі підготовки майбутніх вчителів гірських закладів освіти.

Виховання національної свідомості та патріотизму засобами музейної педагогіки у закладах освіти Івано-Франківщини.

Особливості музейної педагогіки в закладах вищої освіти Прикарпаття (1991–2022 рр.).

Музейна педагогіка як засіб формування творчої особистості у закладах вищої освіти.  

Формування історичної свідомості дітей та молоді Прикарпаття засобами музейної педагогіки.

Сучасні тенденції дослідження педагогічної діяльності музеїв у закладах вищої освіти України та Республіки Польща.

Сертифікати:

Онлайн-тренінги із розвитку креативності, створення стартапів, генерування ідей, маркетингу та створення проєктів у рамках Шостого конкурсу стартапів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Регіонального акселератора стартапів та ТзОВ «Науковий парк «Прикарпатський університет» (5 квітня – 12 травня 2023, 3 год.).

Розвиток науки та техніки: виклики 2024 року.

Курс “Електронний підпис”.

Модернізація системи освіти в гірських регіонах: національний і глобальний виміри.

Реалізація регіональної компоненти в наукових дослідженнях здобувачів доктора філософії (PhD).

Деренюк Марʼяна
Публікації:

Особливості розвитку медіаосвіти в Україні та Польщі за умов євроінтеграції освітнього простору.

Основні підходи до тлумачення поняття медіаосвіти у польській та українській педагогічній науці.

Історіографія проблеми розвитку медіаосвіти в закладах вищої освіти України та Республіки Польща (кінець ХХ – початок ХХІ ст.).

Формування емоційного інтелекту в майбутніх фахівців різних галузей знань: диференційований підхід.

Перспективні напрями розвитку медіаосвіти майбутніх викладачів закладів вищої освіти.

Сертифікати:

Міністерство освіти і науки України – грамота.

Міжнародне стажування “Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions and perspectives”, Faculty of Education, University of Białystok.

Міжнародне підвищення кваліфікації “Academic integrity in the training of masters and doctors of philosophy (PhD) in countries of the European Union and Ukraine”.

Міжнародне підвищення кваліфікації “Interactive technologies of blended learning in the training of masters and doctors of philosophy (PhD) in the countries of the European Union and Ukraine”.

Міжнародне підвищення кваліфікації “Interactive technologies of blended learning in the training of education seekers humanitarian specialies in the EU countries and Ukraine”.

Свідоцтво про знання польської мови (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Вебінар “Відкрита наука і суспільство”.

Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти.

Молодь, освіта та наука крізь виклики сьогодення.

Технології – Інновації – Наука.

Science and innovation of modern world.

Діалог та медіація: шлях до порозуміння.

Медіаграмотність для освітян.

Медіаграмотність: практичні навички.

Практична соціологія для професіоналів медіа.

Медіаграмотність: як не піддаватися маніпуляціям?

Фесюк Марʼяна
Публікації:

Історіографічний аналіз формування української національної самосвідомості у контексті вітчизняних наукових досліджень.

Формування національної самосвідомості дітей та молоді у контексті історіографії розвитку вітчизняної педагогічної думки.

Національна самосвідомість в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти (історіографічний контекст).

Сертифікати:

Модернізація системи освіти в гірських регіонах: національний і глобальний виміри.

Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти.

Олексюк Марта 

Публікації:

Розвиток творчих здібностей дитини

Засоби розвитку творчого потенціалу обдарованих дітей

Сертифікати:

Освітні інструменти критичного мислення 

Критичне мислення для освітян

Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти

Наука об обучении: Что должен знать лидер образовательного стартапа

Наукова комунікація в цифрову епоху

Наука про освіту: Що повинен знати лідер освітнього стартапа

Медіаграмотність: практичні навички

Впровадження інновацій в школах

Formatiom of innovative potential of world science

The current state of development of world science: characteristics and features 

Онлайн-семінар з підвищення кваліфікації на тему: “Цілі сталого розвитку: проблеми впровадження та завдання для сфери науки, технологій та інновацій”

Підвищення кваліфікації “Оцінювання без знецінювання”.

Безпека в інтернеті під час війни: практичний курс.

Філіпішин Ольга
Публікації:

Професійна орієнтація у закладах середньої освіти Скандинавських країн (на прикладі Фінляндії).

Сертифікати:

Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities.

Міжнародне наукове стажування “Features of the Finnish education system”.

Член Української асоціації дослідників освіти (УАДО).

Реалізація регіональної компоненти в наукових дослідженнях доктора філософії (PhD).

Савчук Олександр
Публікації:

Цифровізація та розвиток критичного мислення в освітньому процесі.

Сертифікати:

Шляхи впровадження Нової української школи від вчителів Шкіл Juniors.

Introduction To Statistical Learning And Applications To Neuroscience.

Science and society: modern trends in a changing world.

Клубочкіна (Данилюк) Тетяна 

Публікації:

Письменники Прикарпаття в сучасному літературному процесі України

Усна народна творчість Прикарпаття як чинник національно-патріотичного виховання молодших школярів 

Підвищення загальнокультурного рівня майбутніх педагогів засобами літератури рідного краю

Вивчення творчості лауреата шевченківської премії Івана Малковича на уроках літературного читання 

Шкільне літературне краєзнавство як актуальна науково-педагогічна проблема сьогодення 

Літературне краєзнавство як провідна засада сучасної школи 

Творчість письменниці Ольги Деркачової як чинник виховання духовності школярів 

Літературне краєзнавство як чинник патріотичного виховання молодшого школяра 

“Шкільна” тематика у творчості Степана Васильченка

Творчість письменниці Ольги Деркачової як чинник виховання духовності школярів 

Методологічні засади шкільного літературного краєзнавства 

Сертифікати:

CERTIFICATE participated actively in XII International scientific conference of students and young scientists “Scientific research in Ukraine and in the world”

CERTIFICATE participated actively in XII International scientific conference “Social sciences in Ukraine and in the world”

Плясун Богдан
Публікації:

Сертифікати:

Реалізація регіональної компоненти в наукових дослідженнях здобувачів доктора філософії (PhD).

Радченко Олександр
Публікації:

Сертифікати:

Реалізація регіональної компоненти в наукових дослідженнях здобувачів доктора філософії (PhD).

Паска Тарас 
Публікації:

Етнопедагогічний потенціал музеїв Гуцульщини

Вивчення декоративно-прикладного мистецтва Гуцульщини як засіб формування художньо-творчих здібностей і професійного самовизначення здобувачів освіти

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій”

Програма міжвузівської онлайн-конференції “Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки” 

Програма засідання круглого столу «Компетентнісна модель викладача вищої школи. Демаркація меж творчості та вимог нової інформаційної доби»

Програма VIII Міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження»

Huculski folklor i tradycje na stronach polskich czasopism etnograficznych przełomu XIX i XX wieku

MATERIAŁY DO NAUCZANIA FOLKLORU I LITERATURY HUCULSZCZYZNY

Інноваційні методи навчання майбутніх вчителів в умовах гірської школи Українських Карпат

Формування національно-культурної ідентичності дітей та молоді Надвірнянщини засобами музейної педагогіки

Місце і роль гуцульщинознавства в сучасній українській національній школі (персоналістичний контекст)

Вплив сучасного інформаційного середовища на формування особистості дітей трудових мігрантів гірських шкіл Прикарпаття 

PYSANKA ART OF HUTSULS AND FORMATION OF CHRISTIAN VALUES AND ETHNOCULTURAL IDENTITY OF MODERN YOUTH

Етнопедагогічний потенціал музеїв Надвірнянщини як ефективний засіб популяризації гуцульщинознавства серед молоді 

Гуцульська вишиванка і формування етнокультурної ідентичності сучасної молоді 

Роль музейної педагогіки у збереженні, дослідженні і популяризації гуцульщинознавства на теренах Надвірнянщини

Гуманізація навчально-виховного процесу засобами етнопедагогіки в освітньому просторі Прикарпаття

Міжнародний науково-дослідний проект «Гірська школа Українських Карпат» як ефективний чинник поєднання науки і практики в умовах глобалізації

Сертифікати:

ІІІ Регіональна науково-практична конференція “Особистість в історії та літературі”

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція до 78 річниці від дня народження Богдана Михайловича Ступарика “Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика”

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Україно моя вишивана: етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки»

Науково-практична конференція “Теоретико-прикладні аспекти сучасної педагогічної науки і освіти: європейський вектор”

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Християнська педагогіка в іменах і освітньо-виховних ідеях”

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Професійна педагогіка фахівців у вимірі нових освітніх реалій”

Етнопедагогічний потенціал музеїв Гуцульщини 

ІІІ Міжнародна наукова-практична конференція “Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону”

ІІІ Міжнародна конференція “Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: Інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації” 

Міжнародна конференція “Підтримка інклюзивної освітньої спільноти: досвід українсько-американської співпраці”

Міжнародне стажування (Польща)

Науково-методичний семінар “Нова українська школа і система післядипломної педагогічної освіти”

Підвищення кваліфікації на тематичному семінарі з курсу ” Proдоброчесність: інструменти впровадження в діяльність закладу вищої освіти”

Інтерактивний тренінг на тему: “Особливості акредитації освтініх програм НАЗЯВО”

Тренінг “Педагогіка початкової школи: фінський досвід”

Тренінг з написання проектів з Міжнародної Технічної допомоги для працівників освітньої сфери

Юрченко Святослав 

Публікації:

Матеріали ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ «ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ»

Формування екологічної компетенції учнів в системі шкільної географічної освіти

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗМІСТУ ПІДРУЧНИКІВ З ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ 8-Х КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (2000–2016 РР.)

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У ЗМІСТІ ПІДРУЧНИКІВ З ГЕОГРАФІЇ 7-ГО КЛАСУ ДЛЯ ЗСО УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ 1991-2015 РОКІВ

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ І ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ УЧНІВ 9-Х КЛАСІВ В ПРОЦЕСІ РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ ГЕОГРАФІЇ (2009 – 2017)

ФОРМУВАННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗМІСТОВОГО КОМПОНЕНТУ ПІДРУЧНИКІВ З ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ ЗСО УКРАЇНИ (2008-2017)

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДРУЧНИКІВ З ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Тенденції оновлення змісту сучасних шкільних підручників з географії 

Сертифікати:

Басараб Наталія
Публікації:

1. Розвиток інформаційно-освітнього середовища в системі післядипломної педагогічної освіти

2.Підвищення кваліфікації як фактор розвитку педагогічної майстерності вчителів початкових класів

3. Післядипломна робота вчителів початкової школи як важлива складова формування їх самоосвітньої компетентності 

4.Євроінтеграція та її вплив на розвиток післядипломної освіти вчителів початкової школи

5. Учитель у ролі учня. Шляхи вмотивованого підвищення кваліфікації педагогічних працівників

6. Післядипломна робота вчителів початкових класів як цілеспрямоване педагогічне фахове зростання

7.Післядипломна освіта як умова розвитку професійної культури вчителя початкових класів

8.Інноваційна діяльність у післядипломній педагогічній освіті 

Сертифікати:

Всеукраїнська науково-практична конференція “Рівні серед рівних: інноваційні підходи до навчання дітей з особливими освітніми потребами”

Педагогічна та управлінська досконалість у професійній та фаховій передвищій освіті України: партнерство та європейські стандарти

Всеукраїнська науково-методична конференція “Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління закладами освіти”

 

Федишин Марія

Публікації:

Особливості розвитку сучасної медіаосвіти в Україні

Клюс (Бандура) Лілія

Публікації:

СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Педагогічні умови використання інноваційних технологій в освітньому процесі ЗВО

Інноваційні технології організації освітнього процесу у вищій школі

Сертифікати:

Всеукраїнська інтернет-конференція «Розвиток вищої освіти в Україні: виклики ХХІ століття»