2021

Всеукраїнська науково-практична конференція “ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА ( ДО 150 – РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)”

Сертифікат Деренюк М.

Сертифікат Семко А.

Сертифікат Цьомко М.

Сертифікат Кисляк С.

Сертифікат Кузьмич Х.

V Всеукраїнська (заочна) науково-практична конференція ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Олексюк Володимир. Використання дистанційних технологій у процесі підготовки майбутніх викладачів. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика (22-23.01.2021, Одеса).

Герей Вікторія. Формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів в освітньому процесі ЗВО. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації” (27-29.01.2021, Київ).

Цьомко МаріяПідготовка майбутніх педагогів до формування хореографічної компетентності учнів початкової школи. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації” (27-29.01.2021, Київ).

Юркевич Мар’яна. Інтегрування змісту навчального матеріалу в початковій школі як педагогічна проблема. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації” (27 – 29.01.2021, Київ).

Гайнюк ГалинаФормування професійного іміджу майбутніх викладачів ЗВО в освітньому просторі. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації” (27 – 29.01.2021, Київ).

Олексюк Володимир. Проблеми введення дистанційного навчання в сучасних закладах вищої освіти. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації” (27 – 29.01.2021, Київ).

Василечко Оксана. Тренінг як ефективна технологія розвитку особистості майбутнього викладача ЗВО. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації” (27 – 29.01.2021, Київ).

Зелінська Ірина. Оволодіння сучасними виховними технологіями як важлива умова підготовка майбутніх педагогів. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації” (27 – 29.01.2021, Київ).

Івасюк Тетяна. Професійна деформація викладача ЗВО як психолого-педагогічна проблема. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації” (27 – 29.01.2021, Київ).

ПРОГРАМА_КОНФЕРЕНЦІЇ “сучасна освіта і наука: проблеми, перспективи, інновації”

Олексюк Володимир. Світовий досвід розвитку дистанційних форм освіти у вітчизняному контексті. V Всеукраїнська (заочна) науково-практична конференція «Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти» (12.03.2021, Київ).

Василечко Оксана. Використання тренінгових технологій в освітньому процесі вищої школи. V Всеукраїнська (заочна) науково-практична конференція «Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти» (12.03.2021, Київ).

Гайнюк Галина. Формування професійного іміджу викладача в освітньому просторі в сучасному закладі вищої освіти. V Всеукраїнська (заочна) науково-практична конференція «Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти» (12.03.2021, Київ).

Івасюк Тетяна. Причини професійної деформації викладача в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти. V Всеукраїнська (заочна) науково-практична конференція «Педагогічні інновації в освітньому просторі сучасного закладу вищої освіти» (12.03.2021, Київ).

Вінтонів Дмитро. Досвід роботи закладу вищої освіти з розвитку творчих здібностей майбутніх викладачів. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Юркевич Мар’яна. Інтегрування змісту навчального матеріалу в початковій школі як педагогічна проблема. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Бандура Лілія. Історіографія розвитку інноваційних технологій в Україні. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Кислюк Софія. Роль креативних компетентностей у формуванні майбутніх викладачів ЗВО в умовах змішаного навчання. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Козин Лариса. Визначення економічних компетентностей студентів закладів фахової передвищої освіти засобами інноваційної діяльності. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Стасіцька Марʼяна. Підготовка фахівців у закладах фахової передвищої освіти в умовах змішаного навчання. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Біговська Оксана. Критеріальні характеристики професійного іміджу майбутнього викладача вищої освіти. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Білусяк Мар’яна. Проблема організації дозвілля майбутніх викладачів закладів вищої освіти у науковій літературі. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Цьомко Марія. До питання формування в учнів початкової школи хореографічної компетентності. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Іордакі Роксолана. Досвід роботи закладів вищої освіти з розвитку професійно-педагогічної свідомості майбутніх викладачів. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Кузюк Діана. Навчально-педагогічна гра як засіб професійної підготовки майбутнього викладача закладу вищої освіти. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Криклива Ольга. Педагогічне спілкування як складова професійної майстерності у системі підготовки майбутнього викладача закладу вищої освіти. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Волошенюк Марія. Основні фактори розвитку критичного мислення майбутніх викладачів ЗВО в умовах змішаного навчання. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Деренюк Мар’яна. Сучасні технології підготовки викладача засобами медіаосвіти. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Герей Вікторія. Формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів в освітньому процесі ЗВО. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Василечко Оксана. Тренінг як ефективна технологія розвитку особистості майбутнього викладача ЗВО. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Гайнюк Галина. Формування професійного іміджу майбутніх викладачів ЗВО в освітньому просторі. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Івасюк Тетяна. Професійна деформація викладача ЗВО як психолого-педагогічна проблема. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Зелінська Ірина. Оволодіння майбутніми педагогами сучасними виховними технологіями із здобувачами повної загальної середньої освіти. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Семко Анна. Деонтологічна компетентність викладача ЗВО як складова його професійної підготовки. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Винничук ЛюбовДидактичні технології емоційної взаємодії у підготовці майбутніх викладачів ЗВО. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Юркевич Мар’яна. Психолого-педагогічні аспекти навчання студентів медичного ЗВО з англійською мовою викладання. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Жидун Тетяна. Особливості використання інноваційних технологій у формуванні професійної культури майбутніх викладачів ЗВО. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Кузьмич Христина. Концепція оновлення професійно-педагогічної підготовки майбутніх викладачів ЗВО в умовах впровадження інноваційних технологій. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Максимів Оксана. Педагогічні умови використання елементів самостійної роботи в умовах онлайн навчання. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Гевді Маріанна. Шляхи саморозвитку викладача ЗВО. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Михальчук Валентина. Культура мовлення викладача. Всеукраїнська науково-практична конференція “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів” (8–9.04.2021, Дрогобич).

Програма конференції “Зміст української освіти у контексті інтеграційних процесів”

Олексюк Володимир. Впровадження дистанційного навчання у закладах вищої освіти. Студентська молодь у науці (11.05.2021, Хмельницький).