2021

1.НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Цикл загальної підготовки 

1.1. Обов’язкові дисципілни 

Методологічні засади педагогічних досліджень

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

Інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності викладача

Наукове спілкування іноземною мовою

1.2. Цикл професійної підготовки

1.2.1 Теоретична підготовка

Теорія та практика вищої професійної освіти

Інноваційні освітні технології у ЗВО

Експертна діяльність у галузі  вищої освіти

Методика викладання у вищій школі та тренінгові технології

Дидактичні системи у вищій освіті

Організація управління освітнім процесом у ЗВО

Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця

Практика реалізації педагогічних проєктів

2.1.2. Практична підготовка 

Науково-педагогічна практика (виробнича)

Науково-дослідна практика (підготовка кваліфікаційної роботи)

Вибіркові компоненти ОП

 

Історія вищої освіти

Розвиток вищої освіти в західному регіоні України

Педагогічні вимірювання

Педагогічна конфліктологія у вищій школі

Педагогічна аксіологія

Дистанційна освіта

Медіаосвіта

Інноваційні технології у роботі куратора

Компетнтнісний підхід в освіті

Професійна майстерність організатора освітнього простору

Професійна етика викладача вищої школи

Педагогічний контроль у системі вищої освіти

Моніторинг та оцінювання якості освіти

Управління проєктами  і фандрайзинг у сфері освіти