2023

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Цикл загальної підготовки

ОК 1. Педагогіка ЗСО та педагогічна майстерність

ОК 02 Педагогіка вищої школи. Тьюторство

ОК 3. Дистанційні та цифрові технології освітнього простору

ОК 4. Наукове спілкування іноземною мовою

Цикл професійної підготовки

ОК 5. Теорія та практика вищої професійної освіти

ОК 6. Інноваційні освітні технології

ОК 7. Експертна діяльність у галузі вищої освіти

ОК 8. Методика викладання у вищій школі та тренінгові технології 

ОК 9. Методологічні засади педагогічних досліджень і якості освіти

ОК 10. Організація управління освітнім процесом у ЗВО

ОК 11. Моделювання професійної підготовки фахівців та архітектура освітнього простору

ОК 12. Практика реалізації педагогічних проєктів

 

Вибіркові компоненти ОП

ВК Андрагогіка і концепція Long Life Learning

ВК Інноваційні технології у роботі куратора

ВК Історія вищої освіти

ВК Практико-орієнтваний підхід у підготовці фахівців для ЗВО

ВК Коучинг у вищій школі

ВК Лідерство, командоутворення

ВК Медіаосвіта і медіаетика

ВК Штучний інтелект і освіта

ВК Моніторинг та оцінювання якості освіти

ВК Оцінювання освітніх систем

ВК Педагогіка толерантності

ВК Педагогічна конфліктологія у вищій школі

ВК Педагогічне партнерство

ВК Педагогічний контроль у системі вищої освіти

ВК Ретроспективний аналіз ідей виховання і громадської освіти особистості

ВК Моделювання освітньої та професійної підготовки

ВК Компетентнісний підхід в освіті

ВК Професійна етика викладача вищої школи

ВК Педагогіка творчості

ВК Системний підхід у вищій освіті

ВК Організація персонального середовища у ЗВО