Каталог вибіркових дисциплін

Відповідно до Положення про порядок реалізації здобувачами освіти права на вільний вільний вибір навчальних дисциплін (Посилання)   здобувач  має право обрати дисципліни:

з освітньої програми, на якій він навчається,

з інших освітніх програм того ж освітнього рівня;

з  освітніх програм інших ЗВО;

з каталогу вибіркових курсів

2023-2024 

Вибіркові дисципліни ОНП Освітні, педагогічні науки 

2020-2021

Вибіркові дисципліни ОНП Освітні, педагогічні науки

2016-2017

Вибіркові дисципліни_ОНП Освітні, педагогічні науки