2023

2023

І. Нормативні навчальні дисципліни

Ок 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ІІ. Цикл професійної підготовки

0К 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

Цикл практичної підготовки 

ОК 11

Вибіркові навчальні дисципліни