2020

1.НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Цикл загальної підготовки 

1.1. Обов’язкові дисципілни 

Методологічні засади педагогічних досліджень

Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

1.2. Цикл професійної підготовки

1.2.1 Теоретична підготовка

Теорія та практика вищої професійної освіти

Інноваційні освітні технології у ЗВО

Експертна діяльність у галузі  вищої освіти

Методика викладання у вищій школі та тренінгові технології

Дидактичні системи у вищій освіті

Організація управління освітнім процесом у ЗВО

Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця

Практика реалізації педагогічних проєктів

2.1.2. Практична підготовка 

Науково-педагогічна практика (виробнича)

Науково-дослідна практика (підготовка кваліфікаційної роботи)

Вибіркові компоненти ОП

Історія вищої освіти

Розвиток вищої освіти в західному регіоні України

Педагогічна і психологічна аксіологія 

 

Інноваційні технології у роботі куратора

Системний підхід у вищій освіті

Компетнтнісний підхід в освіті

Професійна майтсерність організатора освітнього простору 

Професійна етика викладача вищої школи

Практико-орієнтований підхід у підготовці фахівців для ЗВО

Моніторинг та оцінювання якості освіти

Управління проєктами  і фандрайзинг у сфері освіти