Наукові гуртки, семінари, проблемні групи

14 листопада 2022 року відбувся науковий семінар на тему «Шляхи реалізації педагогічних проєктів та фандрайзинг у сфері вищої освіти» за участі здобувачів ОР «Магістр» другого року навчання спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки та завідувача кафедри Любов ПРОКОПІВ, доц. Інги ЄГОРОВОЇ, проф. Інни СТРАЖНІКОВОЇ.

На семінарі було презентовано наукові індивідуальні та колективні проєкти за обраними темами та запропоновано шляхи їх реалізації. Богдана Славська презентувала профорієнтаційний ролик; Юлія Душенко «STEM-освіта: тред чи корисний інструмент»; Аліна Гуменяк «STEM-освіта у ЗВО». Ольга Ліщинська ознайомила присутніх із результатами соціального благодійного проєкту, що був реалізований з її учнями та ознайомила присутніх із особливостями фандрайзингу у позакласній роботі ЗЗСО. Цікавою виявилась дискусія щодо теоретичних принципів та організаційних засад фандрайзингу в освітній сфері сучасного закладу вищої освіти.

Відповідно до плану роботи кафедри педагогіки та освітнього менеджменту ім. Б. Ступарика 05.11.2020 докт.пед.наук, професором Стражніковою І.В. та канд.пед.наук, доцентом Єгоровою І.В. було проведено науковий семінар “Підготовка експертів у галузі освіти в Україні та зарубіжжі: проблеми, тенденції, здобутки” зі студентами спеціальності“Освітні, педагогічні науки” 2 курсу другого освітнього рівня. Обговорювались питання щодо удосконалення системи знань про експертну діяльність в освіті, аналітичні методи, технології та форми експертної діяльності, розвитку творчих якостей та інноваційних технологій у сфері освіти. Студенти також презентували й свої здобутки за час навчання в магістратурі.

26 листопада 2019 р. проведено науковий семінар «Сучасні орієнтири вищої освіти: досвід, традиції, євроінтеграція» за ініціативи д.пед.н Стражнікової І.В. та к.пед.н Єгорової І.В. Студенти 1 курсу спеціальності “ОПН” денної та заочної форми навчання, викладачі кафедри прийняли активну участь в обговоренні питань з проблем реформування, перспектив розвитку вищої освіти, навчання в ЗВО закордоння, порівнянні системи освіти в закладах освіти різного рівня України та країн Європи. На семінар було запрошено М.М.Кулеша-Любінець (к.п.н., доц., фахівчиня Проєктно-освітнього центру “Агенти змін”, яка розповіла студентам про особливості реалізації проєкту “Лікар-свято”.

28.11.2018 р. на педагогічному факультеті. відбувся науково-проблемний семінар «З любов’ю до дитини», присвячений 100-річчю від дня народження В. О. Сухомлинського, який був організований як інтегроване заняття студентів-першокурсників спеціальності «Початкова освіта» та випускників-магістрів спеціальності «Освітні, педагогічні науки». Організатор семінару –  доцент кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика Л. Прокопів. До проведення заняття долучилися: декан педагогічного факультету – доцент О.С. Рега, заступники декана педагогічного факультету, викладачі кафедри. Студенти поділились власними дослідженнями на тему «Феномен дитинства у творчості В.О.Сухомлинського», «Казка, як засіб виховання дітей» та ін. Також, приємно вразили гостей інсценізацією казок великого педагога та високим рівнем підготовки. Крім цього, стіни педагогічного факультету прикрашають усі 100 порад учителю В. Сухомлинського, які нагадують кожному студенту і педагогу про важливість і цінність вчительської праці.

 

Проблемна група «Проблеми теорії виховання в процесі вивчення суспільно-філософських дисциплін» (керівник – к.пед.н., доц. Єгорова І.В.)

План роботи проблемної групи 2022-2023

План роботи проблемної групи 2018-2021

Проблемна група «Розвиток педагогічної науки у Західному регіоні України» (керівник – д.пед.н., проф. Стражнікова І.В.)

План роботи проблемної групи 2023-2024

План роботи проблемної групи 2022-2023

План роботи проблемної групи 2021-2022

План роботи проблемної групи 2020-2021

План роботи проблемної групи 2019-2020

Проблемна група «Професійна підготовка викладача ЗВО»  (керівник – к.пед.н., доц. Салига Н.М.)

План роботи проблемної групи 2021-2022

План роботи проблемної групи 2019-2020

Науковий гурток «Основні історичні віхи становлення вітчизняної системи освіти» (керівник – к.пед.н., доц. Салига Н.М.)

План роботи наукового гуртка 2021-2022

План роботи наукового гуртка 2019-2020

Науковий гурток «Сучасні підходи до організації та здійснення виховного процесу в навчальному закладі» (керівник – к.пед.н., доц. Ковальчук В.М.)

План роботи наукового гуртка 2022-2023

План роботи наукового гуртка 2020-2021

Проблемна група «Виховний потенціал героїки українського студентства: історія і сучасність» (керівник – д.пед.н., проф. Нагачевська З.І.)

План роботи проблемної групи 2017-2019