2023

Всеукраїнська науково-практична (з міжнародною участю) онлайн-конференція здобувачів вищої освіти різних рівнів «Розвиток сучасної науки та освіти в Україні та зарубіжжі: історія, інновації, перспективи»

27.04.2023 Програма конференції