2016

Ковтуник Михайло. Толерантність як важлива складова професійної діяльності майбутнього викладача вищого навчального закладу. І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика»(25.02.2016, Івано-Франківськ).

Гривнак Юрій. Внесок видатних педагогів Західної України кінця ХІХ – початку ХХ ст. у розвиток теорії та методики навчання історії. І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика»(25.02.2016, Івано-Франківськ).

Самухов Сергій. Проблеми формування розумової самостійності студентів в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних педагогів. І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика» (25.02.2016, Івано-Франківськ).

Програма конференції “Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика