Зустріч зі стейкхолдерами

Проведено спільну зустріч зі стейкхолдерами освітньої програми 011 “Освітні, педагогічні науки”. Обговорення  проєктів програм другого і третього рівнів. Важливою проблематикою є питання поєднання  наукової та освітньої траєкторії, унікальності освітніх програм.