Історія

Вітаємо Вас на сайті кафедри педагогіки та освітнього менеджменту

імені Богдана Ступарика!

У 2006 році Вчена рада Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника прийняла рішення про об’єднання кафедри загальної педагогіки та історії педагогіки і створення кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика. Згодом (2019 р.) кафедру перейменовано на кафедру педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика.
На сьогодні провідними викладачами кафедри є 6 докторів наук (4 доктори педагогічних наук, 1 – історичних, 1 – мистецтвознавства), професори (серед них особливо знаними є Т.К. Завгородня, З.І. Нагачевська), 4 кандидати наук.
За останні роки на кафедрі захистили кандидатські дисертації понад 40 осіб.
Викладачі кафедри є авторами численних підручників і навчальних посібників (зокрема, з грифом Міністерства освіти і науки України) педагогічного спрямування.

У кафедри склалися тісні наукові зв’язки з науково-дослідними інститутами вищої освіти, проблем виховання АПН України, Національним університетом імені Тараса Шевченка, іншими науково-дослідними та освітніми установами України.

Науковці кафедри приймають активну участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях (м.Київ, м.Полтава, м.Миколаїв, м.Херсон, м.Харків, м.Дніпропетровськ та ін.), де виступають з доповідями на пленарних і секційних засіданнях.

Професори Т.К. Завгородня, З.І. Нагачевська, І.В. Стражнікова, В.В. Стинська керують аспірантами та пошукувачами.

Дисципліни, які читають викладачі, забезпечено навчально-методичною літературою, електронними конспектами лекцій, методичними вказівками до виконання практичних занять та написання дипломних робіт, відповідними навчальними посібниками та підручниками.

Викладачі кафедри працюють над колективною темою “Історико–педагогічні проблеми навчання і виховання у системі неперервної освіти”.

Завідувач кафедри – до 2021 р. Завгородня Тетяна Костянтинівна – доктор педагогічних наук, професор.

Завідувач кафедри – з 2021 р. Прокопів Любов Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

Прокопів Любов Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри;

Стинська Вікторія Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор;

Савчук Борис Петрович – доктор історичних наук, професор;

Стражнікова Інна Василівна – доктор педагогічних наук, професор;

Кіндратюк Богдан Дмитрович – доктор мистецтвознавства, доцент;

Єгорова Інга В’ячеславівна – кандидат педагогічних наук, доцент;

Салига Наталія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент;

Ковальчук Віра Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент;

Паска Тарас Валерійович доктор філософії (PhD), асистент.

Старший лаборант кафедри Зюбрицька Оксана Йосипівна.

 

Викладачі, що працювали на кафедрі 

Ступарик Богдан Михайлович – доктор педагогічних наук, професор (до 2002 р.);

Завгородня Тетяна Костянтинівна – доктор педагогічних наук, професор (до 2023 р.);

Нагачевська Зіновія Іванівна – доктор педагогічних наук, професор (до 2021 р.);

Стражнікова Інна Василівна – доктор педагогічних наук, професор (до 2024 р.);

Джус Оксана Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор (до 2017 р.);

Шпак Олександра Михайлівна кандидат педагогічних наук, доцент (до 2017 р.);

Сусак Петро Дмитрович кандидат філософських наук, доцент (до 2017 р.);

Максимович Ольга Михайлівна кандидат педагогічних наук, доцент (до 2015 р.).