Навчання через дослідження

Напрями досліджень ОНП Освітні, педагогічні науки

АСПІРАНТИ Phd 011, які закріплені за кафедрою

Наукові профілі аспірантів

Інформація про наукових керівників здобувачів PhD

Відповідність наукових праць наукових керівників темам дисертацій здобувачів наукового ступеня доктора філософії

Інформація щодо апробації наукових результатів аспірантів кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика

 

Грантова діяльність у ПНУ

Публікаційна_активність_науковця_ПНУ

Інтеграція_у_міжнародну_наукову_спільноту

Гранти для учасників програм обмінів