2018

Фесюк Мар’яна. Аналіз персоналістичних підходів до характеристики змісту творчих здібностей особистості.ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції до 78 річниці від дня народження Богдана Михайловича Ступарика  «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика» (5.03.2018, Івано-Франківськ).

Програма конференції «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика» 2018

Остафійчук Іван. Роль українських традицій в гендерному вихованні життєвої компетенції майбутніх викладачів закладів вищої освіти. І всеукраїнська науково-практична конференція “Розвиток життєвої компетентності особистості в умовах освітніх трансформацій: виховний, психологічний, інклюзивний виміри” (20-21.09.2018, Херсон).

Фесюк Мар’яна. Формування креативного мислення майбутніх викладачів вищих навчальних закладів освіти. І всеукраїнська науково-практична конференція “Розвиток життєвої компетентності особистості в умовах освітніх трансформацій: виховний, психологічний, інклюзивний виміри” (20-21.09.2018, Херсон).

Смик Іванна. Мовленнєві компетенції викладача ЗВО в контексті інклюзивної освіти європейських країн. І всеукраїнська науково-практична конференція “Розвиток життєвої компетентності особистості в умовах освітніх трансформацій: виховний, психологічний, інклюзивний виміри” (20-21.09.2018, Херсон).

Програма І всеукраїнська науково-практична конференція “Розвиток життєвої компетентності особистості в умовах освітніх трансформацій: виховний, психологічний, інклюзивний виміри”

Ябчанка Руслана. Використання інноваційних технологій у навчальному процесі ЗВО задля підготовки креативних викладачів. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Онлайн освіта: від теорії до практики» (25.10.2018, Херсон).

Корчига Євгенія. Інноваційні підходи до удосконалення професійного розвитку майбутніх викладачів іноземної мови. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій” (11-12.10.2018, Івано-Франківськ).

Ленько Вікторія,  Терлецька Христина. Вплив інноваційних технологій на психологічне вигорання викладача. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій” (11-12.10.2018, Івано-Франківськ).

Слободян Мар’яна. Інновації як чинник забезпечення високого рівня професійної підготовки майбутніх фахівців до педагогічної діяльності у закладах вищої освіти. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій” (11-12.10.2018, Івано-Франківськ).

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції “Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій”

Качаліна Аліна. Дистанційні технології студентської науково- дослідницької роботи. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції» (2018, Івано-Франківськ).

Фесюк Мар’яна. Розвиток креативності як складник професійної підготовки студентів магістратури. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції» (2018, Івано-Франківськ).