2017

Головата Уляна. Технології проведення ділової гри у педагогічному коледжі. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Уроки реформації: шанс для України” (06.06.2017, Івано-Франківськ).

Веркалець Леся. Проектні технології як засіб навчання студентів у ВНЗ. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Уроки реформації: шанс для України” (06.06.2017, Івано-Франківськ).

Царук Галина. Європейські ініціативи у педагогічній підготовці майбутніх вчителів у ВНЗ. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Уроки реформації: шанс для України” (06.06.2017, Івано-Франківськ).

Програма конференції Філософія Івано-Франківськ

Барган Лілія. Імідж як складова педагогічної майстерності викладача. ІІІ Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-методична конференція “Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління закладами освіти” (05.12.2017 року, Херсон).

Василів Ангеліна. До питання про підготовку майбутніх вчителів до організації самостійної роботи учнів початкових шкіл. ІІІ Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-методична конференція “Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління закладами освіти” (05.12.2017 року, Херсон).

Олексюк Галина. Вироблення в майбутніх педагогів умінь застосовувати у навчально-виховному процесі прийомів педагогічного впливу. ІІІ Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-методична конференція “Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління закладами освіти” (05.12.2017 року, Херсон).

Програма конференції Херсон 05.12.2017