2022

1.НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Цикл загальної підготовки 

1.1. Обов’язкові дисципілни 

ОК 1 Методологічні засади педагогічних досліджень

ОК 2 Педагогіка вищої школи та педмайстерність викладача

ОК 3 Інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності викладача

ОК 4 Наукове спілкування іноземною мовою

1.2. Цикл професійної підготовки

1.2.1 Теоретична підготовка

ОК 5 Теорія і практика вищої професійної освіти

ОК 6 Інноваційні освітні технології у ЗВО

ОК 7 Експертна діяльність у галузі  вищої освіти

ОК 8 Методика викладання у вищій школі та тренінгові технології 

ОК 9  Дидактичні системи у вищій освіті

ОК 10 Організація управління освітнім процесом у ЗВО

ОК 11 Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця

ОК 12 Практика реалізації педагогічних проєктів

2.1.2. Практична підготовка 

ОК 13 Науково-педагогічна практика (виробнича)

ОК 14 Науково-дослідна практика (підготовка кваліфікаційної роботи)

Вибіркові компоненти ОП

ВК 1 Філософія освіти

ВК 2 Історія вищої освіти

ВК 3 Розвиток вищої освіти в західному регіоні України

ВК 4 Педагогічна та професійна психологія

ВК 5 Педагогічні вимірювання

ВК 6 Європейська політика забезпечення якості освіти

ВК 7 Педагогічна конфліктологія у вищій школі

ВК 8 Педагогічне партнерство

ВК 9 Педагогічна аксіологія

ВК 10 Дистанційна освіта

ВК 11 Медіаосвіта

ВК 12 Інноваційні технології у роботі куратора

ВК 13 Системний підхід у вищій освіті

ВК 14 Компетентнісний підхід в освіті

ВК 15 Лідерство, командоутворення

ВК 16 Професійна майстерність організатора освітнього простору

ВК 17 Професійна етика викладача вищої школи

ВК 18 Технології психологічного консультування в освіті

ВК 19 Практико-орієнтований підхід у підготовці фахівців для ЗВО

ВК 20 Педагогічний контроль у системі вищої освіти

ВК 21 Охорона праці в галузі

ВК 22 Моніторинг та оцінювання якості освіти

ВК 23 Оцінювання освітніх систем

ВК 24 Управління проєктами і фандрайзинг у сфері освіти

Атестація

А.1. Публічний захист кваліфікаційної роботи