Наукові видання, конференції

 

Вимоги до написання статей у наукових виданнях

Наказом МОН України №894 від 10.10.2022 р. журнал «Освіта. Інноватика. Практика» затверджено як ФАХОВЕ НАУКОВЕ ВИДАННЯ категорії «Б» за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки; 013 Початкова освіта; 014 Середня освіта; 015 Професійна освіта; 016 Спеціальна освіта; 017 Фізична культура і спорт. Головна сторінка: https://oip-journal.org/index.php/oip

Видавнича група “Наукові перспективи” (видання категорії Б). Офіційний сайт: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/
Науковий журнал (категорія Б)
Вимоги до публікації у фаховому виданні ОСВІТНІ ОБРІЇ (Завантажити)
Вимоги до публікації у закордонному виданні Virtus_UA КАНАДА
Вимоги до публікації у закордонному виданні KELM_ЛЮБЛІН
Вимоги до публікації у закордонному виданні PNAP Scientific Journal of Polonia University
Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
Вимоги до публікації у фаховому виданні АКАДЕМІЧНІ СТУДІЇ. СЕРІЯ – ПЕДАГОГІКА (категорія Б)
Вимоги до публікації у фаховому виданні АСTA Педагогіка (категорія Б)
http://dspu.edu.ua/biblioteka/фахові-видання    Фахові видання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Вимоги до публікації у фаховому виданні “ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА” (категорія Б)
Вимоги до публікації у фаховому виданні “Актуальні питання гуманітарних наук” (Категорія Б)
Вимоги до публікації у фаховому виданні “ПЕДАГОГІКА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У ВИЩІЙ І ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛАХ” (Категорія Б)
Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University   (Категорія Б)
Гірська школа Українських Карпат (Категорія Б)
Вісник університету. Серія: Педагогіка
Вимоги до публікації у фаховому виданні (категорія Б) ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
Вимоги до публікації у фаховому виданні (категорія Б) ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ
Вимоги до публікації у фаховому виданні (категорія Б) ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА
Вимоги до публікації у фаховому виданні МОЛОДИЙ ВЧЕНИЙ
Вимоги до публікації у фаховому виданні “НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДУНІВЕРСИТЕТУ ІМ. М.П.ДРАГОМАНОВА”. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
Інформація про наукові конференції

17.11.2023 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інформаційний Лист. Конференція. Чернігів, 7-8.09.2023

Кропивницький 21.04.2023 stem-info-lyst-ukr

Інфолист Ужгород 21.04.2023_ост

Інформаційний лист_Częstochowa_3-4.11.2022_ukr

Інформаційний лист Румунія 7 травня 2022
Інформаційний лист Конін-Ужгород 22.04.2022

Інформаційний лист Полтава 8.04.2022

Інформаційний лист Дрогобич 1.04.2022
Харків 11-12.02.2022
Запоріжжя 11-12.02.2022
Таврійський нац.університет 4-5.02.2022
Львівська педагогічна спільнота 28-29.01.2022
Південна організація (Одеса) 21-22.01.2022
Інформаційний лист Харків 14-15 січня 2022
Інформаційний лист (м.Рівне, 25-26.11.2021)
Інформаційний_лист_Гуманітарний університет 19.11.2021
Інформаційний лист Одеська політехніка 17.11.2021
Міжнародна конференція 12.11.2021
Інформаційнй лист Київська наукова організація 5-6.11.2021
Інформаційний лист Причерноморський науково-дослід.інститут 22.10.2021
Південна фундація педагогіки 15-16.10.2021
Інформаційний лист_Харків 23-24.07.2021
Міжнародна конференція Латвія 16-17 липня 2021
Інформаційний лист Львів 25-26 червня 2021
Інформаційний лист 16. 06. 2021 ПЕРЕЯСЛАВ
INFORMATSIONNOE_PISMO_KIOTO-23-25.06.21
Міжнародна науково-практична конференція 18-19.06.2021
INFORMATSIONNOE_PISMO_BOSTON-9-11.06.21
Інформаційний лист  Умань 20-21.05.21 
Інформаційний лист Харків 4 травня 2021
Інформаційний лист Луганськ травень  2021
Інформаційний лист Одеса  14 травня 2021
Інформаційний лист Південна фундація 16-17 квітня 2021
Інформаційний лист Таврійський університет квітень 2021
Інформаційний лист Чернігів  квітень 2021
Інформаційний лист Харків  9-10 квітня 2021