Документи для проходження стажування

 1. Перелік документів, які потрібні для проходження стажування
 2. Заява на стажування
 3. Витяг з протоколу засідання кафедри
 4. Направлення на стажування
 5. Скерування на стажування
 6. Індивідуальна програма стажування
 7. Звіт про стажування
 8. Згода на обробку персональних даних
 9. Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників зі змінами Постанови КМУ)
 10. Положення про стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Прикапратський національний університет імені Василя Стефаника»
 11. Довідка
 12. Особливості для працівників інших ЗВО