Каталог дисциплін вільно вибору студента

Відповідно до Положення про порядок реалізації здобувачами освіти права на вільний вільний вибір навчальних дисциплін   студент має право обрати дисципліни:

з освітньої програми, на якій він навчається,

з інших освітніх програм того ж освітнього рівня;

з  освітніх програм інших ЗВО;

з каталогу вибіркових курсів