Можливості працевлаштування

011- Освітні, педагогічні науки

Магістратура
✅ Денна/заочна форми навчання

Освітня кваліфікація: Магістр з освітніх педагогічних наук.

 • Випускників програми призначено для викладацької, навчально-виховної, науково-методичної та організаційної діяльності в системі вищої освіти України.
  Види економічної діяльності (за КВЕД 009:2010):
  Вища освіта, код КВЕД – 85.42.
  Посади передбачені класифікатором професій.
  Професійні види робіт (ДК 003:2010):
  Посади:
  3439 Асистент;
  2310.2 Викладач закладу вищої освіти;
  2351.1 Науковий співробітник (методи навчання);
  2351.2 Викладач (методи навчання),
  3340 Викладач стажист
  2351.1 Молодший науковий співробітник
  1238 Керівник проектів та програм у сфері освіти нематеріального виробництва. Керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації сертифікації та якості освіти
  Іnternational Standard Classification of Occupations 200 (ISCO-08): 2310 – University and higher education teachers
  .