Наукова школа Тетяни Завгородньої

 

 

 

Завгородня Тетяна Костянтинівна – доктор педагогічних наук, професор, до 2020 завідувач кафедри педагогіки ім. Б.Ступарика (з 2017 ‑ педагогіки та освітнього менеджменту) Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.

 

 

 

 

Народилася 18 січня 1949 року (м. Івано-Франківськ) у сім’ї робітників. Закінчила з медаллю середню школу № 3 м. Івано-Франківська та з відзнакою фізико-математичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту (1970). Працювала вчителем математики, заступником директора з навчально-виховної роботи рідної школи. Тривалий час перебувала на виборчих посадах.

З 1981 року викладач кафедри педагогіки Івано-Франківського державного педагогічного інституту. Закінчила аспірантуру Науково-дослідного інституту педагогіки АПН України і захистила кандидатську дисертацію з теорії виховання, а 14 вересня 2000 р. – докторську дисертацію “Розвиток теорії і практики навчання в Галичині (1919-1939 роки)”.

Науково-дослідна робота молодих науковців з проблем української освіти стала підґрунтям для заснування в 1998 р. наукової школи «Історія освіти в Галичині».

За ініціативи Тетяни Костянтинівни затверджено та надано державний номер колективної кафедральної теми «Історико-педагогічні проблеми навчання і виховання в системі безперервної освіти» (0108U009122).

У 2013 році ініціювала видання «Інформаційного Бюлетня» кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика (голова редколегії), в якому висвітлюються доробки студентів різних спеціальностей і курсів університету, аспірантів, викладачів кафедри, є спецвипуски присвячені співпраці з закладами середньої освіти та ЗВО міста, зокрема Івано-Франківського національного медичного університету.

Коло наукових інтересів становлять проблеми теорії та історії виховання й навчання. Автор більше 250 наукових публікацій у вітчизняних та закордонних виданнях, в тому числі монографій «Дидактична думка в Галичині (1919-1939роки» (1998), «Підготовка вчителів для української народної школи Галичини (1919-1939 роки)» (1999), «Підвищення професійної кваліфікації вчителів Галичини (1919-1939 роки): Дидактичний аспект» (1999), «Виховати творчого, працездатного і продуктивного громадянина» (Педагогічна концепція Ярослава Кузьміва)» (2001), «Теорія і практика навчання в Галичині (1919-1939 роки)» (2007), «Науковий доробок українських галицьких педагогів першої половини ХХ ст. з проблем розвитку культури мовлення особистості» (2017), «Педагогіка вищої школи: історія, сучасність, перспективи» (2018) та ін., науково-методичних посібників та співавтором низки колективних монографій,

Член спеціалізованих вчених рад з захисту докторських дисертацій у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В.Гнатюка (до 2018) та Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Член департаменту освіти і науки м. Івано-Франківська. Член редколегії наукового видання «Гуцульська школа Українських Карпат» (категорія Б).

Учасник проекту TEMPUS ЕкоБРУ № 54707 – TEMPUS-1-2013 (2015-2017).

Під її керівництвом захистилося більше 15 кандидатських та 5 докторських дисертацій.

Тетяна Костянтинівна є Лауреатом обласної педагогічної премії імені Мирослава Стельмаховича (2005), нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005), Почесним знаком «Відмінник освіти України» (2007), премійована головою обласної державної адміністрації та головою обласної ради «Відомий науковець року» (2009), Національної спілки краєзнавців України імені академіка Петра Тронька (2017), нагороджена грамотою і медаллю Прикарпатського національного університету «За заслуги перед університетом» (2019). У 2018 році присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки».

Публікації про Тетяну Костянтинівну Завгородню

  1. Грицюк Б. А. Нові книги з історії української галицької дидактики. Вісник Прикарпатського ун-ту. Серія пед. наук. Вип. ІІ. Івано-Франківськ: Плай, 1999.  С. 185-188.
  2. Дідик О. До питання про розвиток дидактичної думки в Галичині. Західний кур’єр.  2000.  14 січня.
  3. Завгородня Тетяна Костянтинівна. Гаврилів Б. Вчені – краєзнавці Прикарпатського університету імені Василя Стефаника: Бібліографічний довідник.  Івано-Франківськ: Плай, 2000.  С. 9-10.
  4. Завгородня Тетяна Костянтинівна. Арсенич П., Гаврилів Б., Ігорчак Ю. Краєзнавці Прикарпаття: Довідник (ХХ ст.). Івано-Франківськ: Плай, 2002.  С. 35.
  5. Завгородня Тетяна Костянтинівна. Новітня історія України: Портрети сучасниць. К., 2003. С. 83.
  6. Завгородня Тетяна Костянтинівна. Хто є хто на Івано-Франківщині.  К., 2003. С. 139.
  7. Завгородня Тетяна Костянтинівна. Вчені Прикарпаття.  Брошнів: Таля, 2003.  С. 254.
  8. Лауреати обласної педагогічної премії імені Мирослава Стельмаховича. Освітянське слово.  2005.  № 32 (29 вересня).  С. 1.
  9. Завгородня Тетяна Костянтинівна. Наукова еліта Івано-Франківщини. Доктори наук, професори Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: Довідник. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2007.  124 с.  С. 40-41.
  10. Завгородня Тетяна Костянтинівна. Енциклопедія сучасної України. 2018. http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15047