Робота з гостьовими лекторами

2021

28 жовтня 2021 р. здобувачі третього ОР прийняли участь у лекції “Емоційна стабільність як індикатор та умова педагогічної компетентності”, організованої Навчально-виробничою лабораторією виховної та психолого-педагогічної роботи для аспірантів всіх структурних підрозділів університету. Розглядались питання профілактики емоційного вигорання: поради лікаря-психіатра (к.мед.н., доц. Пітик О.М.), організації та змістового контексту просвітницько-профілактичних семінарів правознавчої спрямованості (к.псих.н., доц. Романкова Л.М.), феномен професійного вигорання у педагога, самодіагностики стресоризиків та синдрому емоційного вигорання (к.псих.н., доц. Юрченко З.В.).

 

13 жовтня 2021 р. у рамках дисципліни “Моделювання освітніх процесів і систем” (на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти читає проф. В.В.Стинська)  було організовано лекцію-вебінар для аспірантів ОНП “Освітні, педагогічні науки” на тему “Моделювання проєктної діяльності науково-педагогічних працівників”, на якій запрошена лекторка (фахівчиня Проектно-освітнього центру «Агенти змін» ‑ к.п.н., доц. М.М. Кулеша-Любінець) розглянула питання: навчальні проєкти і проєктна методика; головні вимоги до навчальних проектів, їх типологія та класифікація; моделювання телекомунікаційних проєктів, моделювання соціальних/освітніх проєктів, підготовка проєкту до конкурсного відбору та ін. Розгорнулася цікава дискусія з питання релевантності тем дисертаційних досліджень і зацікавленості університету та його партнерів у реалізації таких проєктів.

 


 

 

 

 

 

 

17 вересня 2021 р. відбулась зустріч-вебінар «Огляд актуальних грантових програм для соціальних та освітніх проєктів» за участі студентів, аспіранти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, професорсько-викладацького складу кафедри та запрошених лекторів-спікерів фахівчинь Проектно-освітнього центру «Агенти змін» ‑ к.п.н., доц. М.М. Кулеша-Любінець й к.екон.н., доц. Т.Мигович.

На зустрічі було розглянуто поняття та особливості соціальних проектів, охарактеризовано сфери їх застосування. Спікери деталізували концепції таких проектів, оглядово ознайомили слухачів з умовами малих грантів і можливостями їх масштабування. Також лектори-спікери зупинились на ключових запитаннях соціального планування проектів та системі соціального менеджменту, проаналізували методи аналізу проблеми конкурсів/грантів та плани розробки проєктів. Спікери охарактеризували етапи відбору проектів, питання консультаційної підтримки претендентів на участь у грантах/конкурсах.

У кінці лекції-вебінару спікери відповіли на запитання слухачів.

 

 

5 квітня 2021 р. відбулась онлайн зустріч  аспірантів з викладачами Івано-Франківського національного медичного університету (доц.Бондаренко Майя Вікторівна, доц.Довганич Наталія Василівна, доц.Стасюк Марія Василівна, доц.Фрич Наталія Ігорівна – керівник проф.І.В.Стражнікова), які проходили 1,5 місяці стажування на кафедрі педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика. Викладачі ІФНМУ поділились досвідом роботи у форматі онлайн, презентували здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня доробки з організації навчання у закладі вищої освіти медичного спрямування, особливості проведення експериментальної частини дисертаційних робіт, вимоги до їх оформлення та підготовки до відкритого захисту.

Згідно угоди про науково-освітню співпрацю кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика та Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 12 березня 2021 р. відбулась лекція-вебінар з питань підготовки та змін у процедурі захисту дисертацій. Учасників привітав доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Галус Олександр Мар’янович. Спікером виступив кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, начальник наукового відділу, вчений секретар спеціалізованої вченої ради ХГПА Богдан Степанович Крищук, який продемонстрував нормативну базу підготовки та атестації здобувачів ступеня доктора філософії, порядок проведення експерименту з присудження ступеня, наголосив на особливостях утворення спеціалізованих вчених рад, окреслив вимоги до їх складу. Особливу увагу було звернено на публікації здобувачів у періодичних виданнях інших держав, які входять до ОСР та/або ЄС. Спікер наочно показав процес перевірки видань на доброчесність, ISSN. Загалом участь прийняли 25 представників обох ЗВО, в тому числі здобувачі (Святослав Юрченко, Наталія Басараб, Юліанна Бабій) PhD кафедри педагогіки та освітнього менеджменту ім. Б. Ступарика, д.пед.н., проф. Тетяна Завгородня та Інна Стражнікова. Сторони домовились про проведення наступного вебінару “Академічна доброчесність”.

 

 

2020

Проф. Савчук Б.П. в рамках реалізації угоди про внутрішню академічну мобільність залучив аспірантів ОП до прослуховування спільних лекцій https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JOtbaGph4Dz7W6J2vJlYMBdBTxotNrWmr7ZDRpgY0kc/edit#gid=0) викладачів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка  (https://pnu.edu.ua/blog/2020/04/10/19836/). Зокрема, 11.05. 2020 р. 11:00-12:30 вони прослухали лекцію проф. Бармак М.В. (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) «Як раціонально організувати власну наукову працю» https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m426ec0d4aae18d4f89f3926c65f3fc9a14.05.2020 р. 14:00-15:30 аспіранти ОП прослухали лекцію канд. філол. наук, доцента Чорній А.Л. (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) «Комунікативні стратегії посередника у конфлікті» (https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m426ec0d4aae18d4f89f3926c65f3fc9a). Ця лекція стала складовою вивчення дисципліни «Теорія і практика педагогічної конфліктології». Також корисною для аспірантів ОП у плані підготовки і захисту дисертацій була лекція (27.05.2020 р. 15:00-16:30) проф. Никируй Л.І. (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника) «Методологія наукових досліджень. Захист результатів наукових досліджень» (https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m426ec0d4aae18d4f89f3926c65f3fc9a).

 

18.05.2020 р.(12.00-13.30) в рамках реалізації угоди про внутрішню академічну мобільність (Посилання) проф.  Cтинська В.В. ) прочитала  лекцію  на тему «Актуальні проблеми соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в незалежній Україні» для здобувачів (студентів, магіістрів, аспірантів) Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m7b206a7da1224cd9def8892c0b720a62)/, а також 18.05.2020 р. (15.00-16.30) залучила до лекції проф. Якубів В.М. на тему «Soft skills у професійній діяльності педагога» (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m2d88bb5b56e8651fb94a13d9dda63271) аспірантів ОНП “Освітні, педагогічні науки”.