Робота з гостьовими лекторами та професіоналами-практиками

2022

24 листопада 2022 р. відбулась гостьова лекція “Організація персонального середовища навчання у вищій школі” для здобувачів ОР “Магістр” 1 курсу спеціальності 011 ОПН з курсу “Педагогіка ВШ та педагогічна майстерність викладача”. Спікером виступив доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного університету імені Івана Франка Караманов Олексій Владиславович. У ході лекції були розглянуті ключові предмети та предметні навички, міждисциплінарні теми, компетенції та компетентності, системи підтримки освітнього процесу. Спікер наголосив на створенні й розвитку регіональних центрів знань, їх властивостях, сучасних місіях закладів вищої освіти. Розглянули різноманітні парадигми вищої освіти, “культура участі” як активний розвиток, формування професійної та наукової активності. Було охарактеризовано компоненти персонального освітнього середовища – постановка власних цілей і завдань, інструментальний і соціальний компоненти; принципи персонального середовища навчання. Дякуємо Олексію Владиславовичу за цікаву та змістовну інформацію!

 

 

29 березня 2022 р. у рамках міжуніверситетського онлайн-лекторію та курсу “Дидактичні системи у вищій освіті” відбулась лекція “Освітні технології: теоретичні аспекти”  доктора педагогічних наук, професора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Олександри Іванівни ЯНКОВИЧ, у роботі якої прийняли участь викладачі кафедри (проф.Інна СТРАЖНІКОВА) та студенти ОП “Освітні, педагогічні науки” 1 курсу денної форми навчання.

На занятті було розглянуто історію виникнення поняття “технологія”, критерії, аспекти, різні підходи до реалізації мети, алгоритми дій, їх системність. Проаналізовано технології на конкретних прикладах, продемонстровано проєктний метод студентів Польщі “Закохайся в Польщу” і для порівняння проєктну технологію студентів ТНПУ (2016р.) “Закохайся в Україну”, відповідно проаналізовано різницю понять “метод” і “технологія”.

Онлайн-зустріч відбувалась за посиланням

 

   

 

2021

17 вересня 2021 р. відбулась зустріч-вебінар «Огляд актуальних грантових програм для соціальних та освітніх проєктів» за участі студентів, аспіранти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, професорсько-викладацького складу кафедри та запрошених лекторів-спікерів фахівчинь Проектно-освітнього центру «Агенти змін» ‑ к.п.н., доц. М.М. Кулеша-Любінець й к.екон.н., доц. Т.Мигович.

На зустрічі було розглянуто поняття та особливості соціальних проєктів, охарактеризовано сфери їх застосування. Спікери деталізували концепції таких проєктів, оглядово ознайомили слухачів з умовами малих грантів і можливостями їх масштабування. Також лектори-спікери зупинились на ключових запитаннях соціального планування проєктів та системі соціального менеджменту, проаналізували методи аналізу проблеми конкурсів/грантів та плани розробки проєктів. Спікери охарактеризували етапи відбору проектів, питання консультаційної підтримки претендентів на участь у грантах/конкурсах.

У кінці лекції-вебінару спікери відповіли на запитання слухачів. (Переглянути)

22 квітня 2021 р. було проведено практичне заняття-ділову гру з навчальної дисципліни «Організація управління освітнім процесом у ЗВО» зі студентами 1 курсу заочної форми ОПП «Освітні педагогічні науки». На заняття було запрошено професіонала-практика (гостьового лектора) з 20 літнім стажем роботи, доктора педагогічних наук, професора, стейкхолдера, завідувача кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка академіка АН ВО України, заслуженого діяча науки і техніки України М.Чепіль. Тема практичного заняття «Управління освітнім процесом у ЗВО». На занятті студенти розв’язували управлінські ситуації, проводили ділову гру, виконували ролі завідувача кафедри та декана факультету. Експертами були запрошений практик та викладач навчальної дисципліни доцент Л. Прокопів. Практика проведення таких занять є  позитивною і результативною.

14 квітня 2021 р. була проведена гостьова онлайн-лекція на тему «Етнопедагогічний контекст професійної підготовки студентів» для студентів-магістрів 1 курсу спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» у межах навчальної дисципліни «Системний підхід у вищій освіті». Запрошений лектор – О.П.Цюняк, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Під час лекції студенти мали можливість ознайомитися із етнопедагогікою як цілісною, стрункою системою знань, ідеалів, засобів, умінь та цінностей. Надана лектором інформація сприяла усвідомленню традиційності та інноваційності в етнопедагогічній підготовці викладача закладу вищої освіти.

Цільовою аудиторією лекції стали як студенти спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», так і викладачів кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика (доц. Салига Н.М.).

01 березня 2021 р. відбулась онлайн-лекція з ОК «Дидактичні системи у вищій освіті» (ОПН-11м-з), на яку було запрошено Б. С.Крищука  (кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, начальник наукового відділу). Лектор наголосив на сутності навчальної дисципліни, концепції теорії навчання у закладах вищої освіти, ознайомив слухачів з основними завданнями курсу, онлайн-платформами оцінювання якості знань студентів, продемонстрував процес реєстрації на них та роботу з ними, особливостями навчального процесу у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, системи психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів закладів вищої освіти. У кінці зустрічі спікер відповів на запитання студентів (проф.Стражнікова І.В.).

 

2020

30 жовтня 2020 р. –  дисципліна «Практика реалізації педагогічних проєктів» – запрошений гостьовий лектор – к. псих. наук, доцент кафедри загальної та клінічної психології факультету психології, фахівчиня проектно-освітнього центру «Агенти змін» М.М. Кулеша-Любінець. Поділилася досвідом підготовки та реалізації проекту. Розповіла про історію успіху проєктів «Школа психічного здоров’я» та «Лікар Свято» (доц. Єгорова І.В.).

30 вересня 2020 року на базі ліцею №23 імені Р.Гурика відбулося практичне заняття з фахівцями-практиками з навчальної дисципліни «Професійна майстерність організатора освітнього простору»(викл. Доцент В. Ковальчук) із студентами ОПП Освітні, педагогічні науки на тему «Освітній простір». Педагог як суб’єкт освітнього процесу» В обговоренні питань практичного заняття взяли участь директор ліцею Василик Микола Дмитрович та заступник з навчально-виховної роботи Ікалюк Лариса Михайлівна. Студенти задавали питання, цікавилися особливостями спілкування в педагогічному колективі.

27 травня 2020 р. відбулась лекція (15.00-16.30) проф. Л.І.Никируй  (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника) «Методологія наукових досліджень. Захист результатів наукових досліджень», що була корисною для підготовки і захисту дипломних робіт (https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m426ec0d4aae18d4f89f3926c65f3fc9a) в рамках реалізації угоди про внутрішню академічну мобільність (Посилання)

Проф. Cтинська В.В. залучила магістрантів 1-го і 2-го курсу денної і заочної форм навчання та аспірантів до прослуховування спільних лекцій (Переглянути) викладачів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, які було організовано в рамках реалізації угоди про внутрішню академічну мобільність (Посилання). Зокрема, 18.05.2020 р. (12.00-13.30) в рамках лекторію вони прослухали лекцію проф. Стинскої В.В. на тему «Актуальні проблеми соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в незалежній Україні» (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m7b206a7da1224cd9def8892c0b720a62)/, 18.05.2020 р. (15.00-16.30) прослухали лекцію проф. Якубів В.М. на тему «Soft skills у професійній діяльності педагога» (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m2d88bb5b56e8651fb94a13d9dda63271), 26.05.2020 (9.30-11.00) прослухали лекцію доц. Бойка М.М. на тему  «Самоменеджмент, або Як побудувати успішну кар’єру?»(Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка) (https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m811dd70632709ca95377799749a42664)

14 травня 2020 р. магістранти ОП прослухали лекцію (14.00-15.30) канд. філол. наук, доцента А.Л.Чорній  (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m426ec0d4aae18d4f89f3926c65f3fc9a )) «Комунікативні стратегії посередника у конфлікті» (Посилання) 

11 травня 2020 р. магістранти ОПН 1-го курсу денної і заочної форм навчання були залучені до прослуховування лекції (11.00-12.30) проф. М.В.Бармак  (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) «Як раціонально організувати власну наукову працю» в рамках реалізації угоди про внутрішню академічну мобільність (Переглянути), (https://pu.webex.com/pu-ru/j.php?MTID=m426ec0d4aae18d4f89f3926c65f3fc9a)

11 лютого 2020 року відбувся відкритий онлайн майстер-клас «Цифрові інструменти та можливості Google для безпечного Інтернету». Захід був реалізований в унікальному форматі: реалізація онлайн взаємодії всіх учасників заходу через поєднання участі в прямій трансляції через прямий ефір YouTube (тренерка Антоніна Букач, сертифікований тренер Google for Education) й виконання вправ у віртуальному середовищі Google Класу (тренерки – доцентки кафедри математики та інформатики і методики навчання Олеся Власій та Ольга Дудка), використання інноваційних технологій цифорового та дистанційного навчання (доцент Л. Прокопів).
Якісну технічну реалізацію такої взаємодії було забезпечено Центром інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem». Учасники заходу опрацювали цифрові інструменти й можливості Google для інформаційної безпеки та виконали практичні вправи з налагодження захищеної онлайн-взаємодії між учасниками освітнього процесу. На даному занятті у межах практичної роботи з «Сучасних іформаційних технологій у ВНЗ» та «Інноваційних технологій навчання у ВНЗ» були запрошені студенти 1 курсу заочної форми навчання ОПП «Освітні, педагогічні науки». Захід був проведений із запрошенням професіоналів практиків у межах бінарного практичного заняття із «Сучасних інформаційних технологій» та « Інноваційних технологій навчання у ВНЗ» . Учасники заняття отримали сертифікати.

Сертифікати отримали:

Яцишин М.

Щербина М.

Стадник Н.

Приймак О.

Качанівська Т. 

З 2 лютого 2020 року студенти педагогічного факультету другого магістерського рівня освіти ОПП «Освітні. педагогічні науки» проходили виробничу педагогічну практику. Під час якої до організації освітнього процесу ОПП були залучені професіонали-практики, працівники департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА.
Студенти ознайомились із специфікою роботи департаменту, з функціями головних спеціалістів, з оформленням документації. Спеціалісти розказали про структуру департаменту, про роботу з відділами освіти районних державних адміністрацій та можливості працевлаштування. Заступник директора департаменту освіти,науки та молодіжної політики,начальник управління освіти і науки Ігор Олегович Гаврилюк розповів про роботу відділів загальної середньої освіти та професійної освіти. Студентів цікавили питання працевлаштування.

 

 

2019

26 листопада 2019 року проведено науковий семінар «Сучасні орієнтири вищої освіти: досвід, традиції, євроінтеграція», запрошена фахівчиня Проектно-освітнього центру «Агенти змін» М.М. Кулеша-Любінець. (Переглянути). (проф.Стражнікова І.В., доц.Єгорова І.В.).

5-6 листопада 2019 року відбувся семінар-тренінг “Додатки Google в освітній діяльності” у межах бінарних практичних занять-тренінгів за участю доцента Л. Прокопів. У ньому взяли участь студенти, магістранти ОПП «Освітні-педагогічні науки. Заняття провели запрошені лектори: директорка ТОВ «Академія цифрового розвитку», сертифікована тренерка Google for Education Антоніна Букач та доцентки кафедри математики та інформатики і методики навчання факультету математики та інформатики Прикарпатського університету Олеся Власій і Ольга Дудка. Учасники тренінгу отримали практичні навички роботи в середовищі Google Клас, ознайомилися з основами спільного використання об’єктів Google Диску, опрацювали засоби узагальнення матеріалів для звітів та організації онлайн-опитувань, тощо. Особливістю тренінгу стала пропозиція використання моделі готового додатку для смартфона в якості навчального посібника, який можна наповнювати власними матеріалами

Додатки Google в допомогу!