Савчук Борис Петрович

Доктор історичних наук, професор,

професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Савчук Борис Петрович  

Народився 14 жовтня 1962 р. в м. Дубно Рівненської обл.

Освіта: вища (Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки (тепер Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки), 1984; спеціальність – вчитель історії і суспільствознавства середньої школи

Тема кандидатської дисертації: «Роль громадських організацій в підготовці молоді до військової служби. 80-ті роки (на матеріалах західних областей України)» (1991)

Тема докторської дисертації: «Українські громадські організації в суспільному житті Галичини (остання третина ХІХ ст. – кінець 30-х років ХХ ст.) (1999 р.; спеціальність: 07.00.01 – Історія України).

Вчене звання: професор кафедри історіографії та джерелознавства (2002).

 Нагороди:

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України;

Відзнака ОДА «Кращий науковець року»

Автор понад 200 наукових публікацій з проблем історії освіти і педагогіки; теорії і практики навчання і виховання; педагогічної компаративістики; етнопедагогіки; історії Галичини, Волині, Буковини;  етнології, пам’яткознавства,  некрополістики, інших галузей знань. Серед них 11 персональних монографій, 6 підручників і навчальних посібників.

Основні публікації за 2015 – 2021 рр.:

Монографії:

Білавич Г., Савчук Б. Свій до свого по своє: економічний націоналізм  у Західній Україні (кінець ХІХ – початок 40-х т.. ХХ т..). Івано-Франківськ, 2020. 340 с.

            Розділи в монографіях:

Savchuk В. Rebirth of Plast in the dp camps. Plast Ukrainian Scouting, a Unique Story by Orest Subtelny. Toronto, 2016. Р. 117-145.

Savchuk В. Plast in the usa, 1948–2000. Plast Ukrainian Scouting, a Unique Story by Orest Subtelny. Toronto, 2016. Р. 155-220.

Савчук Б. Відродження Пласту в таборах Ді-Пі. Пласт. Унікальна історія українського скаутського руху. Орест Субтельний та ін. пер. з анг. В. Морозова. Торонто, 2019. С. 117-145.

Савчук Б. Пласт у США (1948-2000). Пласт. Унікальна історія українського скаутського руху. Орест Субтельний та ін. пер. з анг. В. Морозова. Торонто, 2019. С. 155-220.

Статті в наукометричних виданнях:

Scopus

 1. Savchuk Borys P., Kondur Oksana S., Rozlutska Galyna M., Olena V. Kohanovska, Marianna V. Matishak Halyna V., Bilavych Formation of Cognitive Flexibility as a Basic Competence of the Future Teacher’s Multicultural Personality Space and Culture, India 2020, 8:3: https://doi.org/10.20896/saci.v8i3.1016https://doi.org/10.20896/saci.v8i3.1016 (Scopus Q2).
  2. Bilavych H. V., Fedchyshyn N. O., Rozman I. I., Vysochan L. M., Savchuk B. P., Bahriy M. A., Kononenko I. V., Vysochan Z. Yu. National literature as a means of development the general cultural competence of future specialists: personalistic contekst. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 2020. Volume 24. Issue 8. 2020. PP. 13479-13489. https://www.psychosocial.com/article/PR281340/28343/ (Scopus).
  3. Bilavych Н., Bilawicz J., Slyvka L., Klepar М., Pantiuk М., Fedchyshyn N., Savchuk В. Sanitary and hygienic education of children and adults under the conditions of the covid-19 pandemic in measurement of the achievements of public medicine of Galicia (end of the XIX – 30s of the XX century). Wiadomości Lekarskie. 2021. Volume LXXIV, Issue 9, Part 1, September. P. 2222–2228. https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/archive/2021/WLek202109135.pdf (Scopus)
  4. Savchuk B., Oliynyk M., Purici S., Bilavych H. Alcohol Consumption and the Soberness Movement of Ruthenians of Bukovina in their Polyethnic Environment in the Second Half of the 19th – Early 20th Centuries. Codrul Cosminului. 2021. Volumul 27. № 1. P. 105-129. Doi: https://doi.org/10.4316/CC.2021.01.006 (Scopus Q2).
 2. Savchuk Borys P., Kondur Oksana S., Rozlutska Galyna M., Olena V. Kohanovska, Marianna V. Matishak Halyna V., Bilavych Formation of Cognitive Flexibility as a Basic Competence of the Future Teacher’s Multicultural Personality Space and Culture, India 2020, 8:3: https://doi.org/10.20896/saci.v8i3.1016https://doi.org/10.20896/saci.v8i3.1016 (Scopus Q2).
 3. Bilavych H. V., Fedchyshyn N. O., Rozman I. I., Vysochan L. M., Savchuk B. P., Bahriy M. A., Kononenko I. V., Vysochan Z. Yu. National literature as a means of development the general cultural competence of future specialists: personalistic contekst. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. 2020. Volume 24. Issue 8. 2020. PP. 13479-13489. https://www.psychosocial.com/article/PR281340/28343/ (Scopus).

          Web of Science

 1. Savchuk B.P., Bilavych G.V. Necropolisеs of the Austro-Hungarian army in the Precarpathian region during World War І. East European Historical Bulletin. Drohobych, 2019. Issue. 11. S. 133-141. (Web of Science).
 2. Pantyuk M., Savchuk B. Cyrillic and latin alphabets in ukrainian discourse of Halychyna in the 30s of the XIXth – at the beginning of the XXth centuries. East Europe Historical Bulletin. 2019. No 13. P. 50-59. (Web of Science).
 3. Savchuk В., Pantyuk Т., Kotenko R., Tkachivska І., Vysochan L., Pustovit Н., Bilawicz J., Bilavych Н. and Fedchyshyn N. The Usage of Coaching Technology in the Formation of Emotional Intelligence of Future Tourism Managers. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2020. Vol.9 No.8. PP. 201-210. http://ijaep.com/Journal/vol.9.8.pdf (Web of Science impact factor).
 4. Bilavych H., Kondur O., Bahriy M., Oliyar M., Savchuk B., Fedchyshyn N., Humenuk I., Pantiuk M. Petrenko O. Reading as a Cultural Practice of Modern Students. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2020. Vol.9 No.8. PP. 131-144. http://ijaep.com/Journal/vol.9.8.pdf (Web of Science impact factor).
 5. Bilavych H., Fedchyshyn N., Pantyuk T.; Oliyar M., Vlasii O. Savchuk В., Bilavych І. (2020). Creating Ecological Language Space for the Youngest Computer Users. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2020. Vol. 9. No.4. P.90-99. http://ijaep.com/Journal/vol.9.4.pdf (Web of Science impact factor).
 6. Savchuk В., RozmanІ., PustovitН. and others. Methods of biographical analysis in preparation of future teachers to study the students’ mental states. International Journal of Applied Exercise Physiology. 2021. Vol.10 No.2. PP. 201-210. http://ijaep.com/Journal/vol.9.8.pdf (Web of Science impact factor).
 7. Boris Savchuk В., Rozman І., Slyusarenko N., Pustovit H., Blahun N/, Feltsan I., Cherepania M., Fedchyshyn N., Bilavych H/ Analyzing the Biographical Methods in Developing Prospective Teachers to Measure the Mental States of the Students. Journal of Research in Medical and Dental Science 2021, Volume 9, Issue 5, Page No: 93-97. P. 93-97.

 Публікації у фахових вітчизняних виданнях:

 Савчук Б., Білавич Г. Розвиток неперервної сільськогосподарської освіти в Галичині на початку ХХ ст. Молодь і ринок. 2014. № 2. С. 32-36.

Савчук Б., Савчук А. Міжнародна діяльність Івана Кузича-Березовського. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету.  Одеса, 2014. Вип. 21. Ч.ІІ. С.51-55.

 

Савчук Б., Палійчук У. Радянська пам’яткоохоронна політика в Україні у другій половині 1940-1980-х рр.: ідеологічні деформації і культурницький прагматизм. Питання історії України. Збірник наукових праць кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Чернівці : Технодрук, 2014. Т.17. С. 98-103.

Савчук Б., Палійчук У. Проблема збереження середньовічних замків та народної архітектури на Прикарпатті. Scientific Achievements 2015. 2015. Vol. 2. Vienna (Austria). Р. 197-201.

Савчук Б., Чопик Ю. Вплив реформаторської педагогіки на розвиток теорії і практики навчання і виховання в Україні у першій третині ХХ ст.: історіографія проблеми. Людинознавчі студії. Серія Педагогіка. 2015. Вип. 31.  С.260-270.

Савчук Б., Білавич І. Просвітницько-консультативна діяльність українських лікарів щодо здоров’язбереження дітей та юнацтва в Галичині (перша третина ХХ ст.). Людинознавчі студії. 2016. Вип. 3/35. С. 36-42.

Білавич Г., Савчук Б. Господарська магія Карпат як складник родинного виховання. Гірська школа Українських Карпат. 2016. №14. С.27-32.

Савчук Б., Штих О. Риторична підготовка майбутніх учителів початкових класів для робота з учнями гірського Карпатського регіону. Гірська школа Українських Карпат. 2016. № 15. С. 158-163.

Savchuk В., Bilavych Н., Foreign connections of Ukrainian public organizations of Subcarpathia (late ХІХ – early ХХ centuries). Гірська школа Українських Карпат. 2018. №18. С. 18-22.

Білавич Г., Савчук Б., Українське наукове мовлення в контексті наукової діяльності майбутніх педагогів. Інноватика у вихованні. Збірник наукових праць. 2017. Вип. 6.  С. 67-75.

Савчук Б., Розман І. Витоки і генеза формування української педагогічної біографістики (ІХ ст. – середина ХІХ ст.). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2018. Вип. 1(42). С. 213-218.

Bilavych Н, Savchuk В. Foreign associations of Ukrainian public organizations of Subcarpathia (late ХІХ-early ХХ centuries). Гірська школа Українських Карпат. 2018. №18. С. 10-15.

Савчук Б., Білавич Г., Валігунда О. Проблема професійної підготовки майбутніх учителів до діагностичного супроводу у контексті сучасного наукового дискурсу. Молодь і ринок. 2019. № 4 (171). С. 6-11.

Pantyuk M., Pantyuk T., Savchuk B. The fenomen of pedagogical conflict in the modern scientific discourse. Fundamental And Applied Researches: Contemporary Scientifical and practical Solutions and Approaches. Interdisciplinary Prospects.Volume V. Banska Bystrica – Baku – Uzhhorod – Kherson: Posvit, 2019. Р. 234-238.

Cавчук Б., Білавич Г., Душенко Ю. Коучинг як філософія і технологія розвитку професійної педагогічної освіти. Гірська школа Українських Карпат. 2019. №21. С.82-87. DOIhttps://doi.org/10.15330/msuc.2019.21.82-87

Білавич Г., Білавич І., Пантюк М., Савчук Б., Федчишин Н. Курортно-рекреаційний потенціал Карпат як чинник здоров’язбереження дітей та дорослих (початок ХХ сторіччя). Медична освіта. 2019. № 4. С. 119-126. DOI: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2019.4.10870

Білавич Г., Савчук Б., Мукан Н., Барабаш О. Розвиток християнської моралі дітей в українському дошкіллі на початку ХХ століття. Освітній простір України. 2019. №19. С. 187-193

Савчук Б., Білавич Г., Власій О.   Проблема самоосвіти майбутнього викладача вищої школи в рецепції української педагогічної думки. Молодь і ринок. 2019. №12. С. 56-60.

Bilavych Н., Pantyuk Т., Savchuk В., Holovchak N. Formation of the language culture of junior pupils in a dialectical environment: theoretical and practical aspects. Гірська школа Українських Карпат. 2018. Випуск 19. С. 109-113.

Пантюк М., Савчук Б., Розман I. Розвиток педагогічної біобібліографії в Україні: регіональний контекст. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич. 2020. Вип. 28. Т. 3. С. 169-175: http://www.aphn-journal.in.ua/28-3-2020

Савчук Б., Білавич Г. Феномен коучингу в зарубіжному дискурсі. Нова педагогічна думка. 2020. №2. С. 7-11. DOIhttps://doi.org/10.37026/2520-6427-2020-102-2-7-11

Савчук Б., Угринчук Ю. Досвід професійної туристичної освіти в США і Швейцарії в рецепції науковців та проекції його застосування в Україні. Інноватика у вихованні. 2020. Вип. 11. Том 1. С. 52-60: DOI: 10.35619/iiu.v1i11.237.

Savchuk V. R., Hararko L. I., Fedchyshyn N. O. Content and thematic orientation of Ukrainian scientific studies on the development of foreign language education abroad. Medical education. 2020. №3. Pp. 69-73.

         Savchuk, B., & Harapko, L. (2020). The phenomenon of foreign language education in the modern scientific discourse. Human Studies. Series of Pedagogy, 10/42, 11‒24. doi: https://doi.org/10.24919/2413-2039.10/42.198796

Савчук Б., Міщук Д. Освітнє середовище університету: методологічний дискурс в контексті складання міжнародних рейтингів. Молодь і ринок. 2020. № 2. С. 60-65.

           Bilavych H.V., Bahriy М.А., Bilavych І.V., Savchuk B.P., Fedchyshyn N. O. The Contribution of Doctors, Members of the Shevchenko Scientific Society in Lviv to the Development of Ukrainian Education, Science and Literature (late XIX – early XX century. Медична освіта. №2(87). 2020. С. 15-20. DOI: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2020.2.11140.

Savchuk B., Vovchok Y., Bilavych H. STUDENTS’ TRAINING TOWARD NOSTALGIC TOURISM ORGANIZATION (THE STUDY PROJECT IMPLEMENTATION EXPERIENCE)Tourism of the XXI century: Clobal challenges and civilization values : ІІ International scientific and practical conference (Kyiv, June 01, 2020). Kyiv : KNUTE. Р. 703-712. DOI: http://doi.org/10.31617/k.knute.2020-06-01.98

Savchuk B. P., Dushenko Y. V.  «University of the gifted child» as the educational environment of the coaching technology implementation. International periodic scientific journal. Modern engineering and innovative technologies. Karlsruhe, Germany. 2019.  Issue №10.  Part 3. P. 69-73.

Савчук Б., Шевчук Х. Поняття «екологічна культура», «екологія культури», «екологія культурна» крізь призму пострадянського термінологічного дискурсу. Інноватика у вихованні. 2021. Вип. 13. Том 1. С. 50-61: DOI:

Savchuk В., Kotenko R. EMOTIONAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT OF THE FUTURE TOURISM MANAGERS. Молодь і ринок. 2020. No 6–7. C. 33-36. DOI:  https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.225658

Cавчук Б., Ковальчук В. Формування емоційного інтелекту к компетентності майбутнього фахівця: постановка проблеми. Молодь і ринок. 2020. № 5. С. 41-45. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.223064

SavchukB. P., Yehorova I. V., Fedchyshyn N. O. Formation of emotional intelligence of the future education manager on the basis of coaching technology. Медична освіта. 2021. № 1. С. 55-62 DOI: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2020.2.11140.

Савчук Б., Котенко Р., Пантюк М. Науково-теоретичні засади когнітивної гнучкості як базової компетентності майбутнього фахівця ХХІ століття. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 38, том 3, 2021. С. 132-138.

Слюсаренко Н.В., Савчук Б.П. Концепуталізація педагогічної діягностики – від Аристотеля до Павла Блонського. Педагогічний альманах. 2021. Вип. 48. С. 220-227. DOI: https://doi.org/10.37915/pa.vi48.227.

Савчук Б., Розман І. Поняття «педагогічна персоналістика» крізь призму науково-дефінітивного дискурсу. Нова педагогічна думка. 2021. № 1. С. 3-7. DOI: 10.37026/2520-6427-2021-105-1-3-7.

Білавич Г. В., Слюсаренко Н. В., Савчук Б. П. Підготовка учнів до життя як мета української професійної освіти на Буковині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Педагогічний альманах. 2021. Вип. 47. С.181-189.

Bilavych, H.V., Fedchyshyn N.O., Rozman I.I., Vysochan L.M., Savchuk B.P. Regional literature as a factor of future specialists’ reading culture development: personalistic aspect. SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM. 2019, 24 AUG-2 SEPT 2019. Bulgaria, In Press.

Навчально-методична діяльність

Підготовлено навчальний посібник: Савчук Б., Душенко Ю. «Університет обдарованої дитини» як коуч-модель підготовки майбутніх учителів до роботи у закладах позашкільної освіти. Навчальний посібник. Івано-Франківськ, 2020. 160 с.

Результати наукових і експериментальних досліджень презентуються на численних університетських, всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Керівництво науковою роботою Ю.В. Душенко; ПО (ск)-11, яку відзначено дипломом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Освітні, педагогічні науки», проведеного в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка у 2020 р.

Наукове керівництво дипломними роботами, консультування здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

Стажування без відриву від виробництва: тема: «Педагогічні технології удосконалення діалогового навчання магістрів»; термін (к-ть годин/кредитів ЄКТС) стажування – 13.09.2016 – 13.10.2016. 60 год 2 кредити ЄКТС; місце: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, довідка № 1649,  01.11.2016

Навчання (18 год) за програмою дистанційного тренінгу “Я роблю це так” з організації дистанційного навчання засобами G Suite for Education (Сертифікат № 202004/1185) Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Забезпечує викладання навчальних дисциплін для студентів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня.

 1. Педагогічний контроль у системі вищої освіти (лекції, практичні заняття, 2 курс).
 2. Педагогіка вищої школи і педагогічна майстерність (лекції, практичні заняття, 1 курс).
 3. Педагогічна конфліктологія у вищій школі (лекції, практичні заняття, 1 курс).
 4. Методологія педагогічних досліджень (лекції, семінари, 1 курс).

Для студентів бакалаврів спеціальності «соціальна робота»:

Історія української культури (лекції, семінари, 1 курс).

Розроблено навчально-методичне забезпечення з організації дистанційного навчання з означених навчальних дисциплін.

Організаційна і виховна діяльність:

Відповідальний за діяльність кафедрального методологічного семінару.

Співорганізатор багатьох міжнародних, всеукраїнських наукових конференцій і педагогічних читань.

Організатор низки «круглих столів» і диспутів з питань педагогічного контролю і педагогічних конфліктів у ЗВО.

Під керівництвом підготовлено і захищено: 1 докторська і 10 кандидатських дисертацій.

Член   спеціалізованої  вченої ради Д.20.051.05 у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Член редколегій фахових журналів (категорія «Б»):

«Інноватика у вихованні» (Рівненський гуманітарний університет);

«Нова педагогічна думка» (Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти);

«Галичина» (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника).

E-mail: boris_savchuk@ukr.net

borys.savchuk@pnu.edu.ua

Наукові соціальні мережі:

ОRCID: org/0000-0003-2256-0845

Researcher ID: https://publons.com/researcher/2903385/boris-savchuk/

https://www.linkedin.com/in/борис-савчук-138926227/

facebook.com/groups/414318515953220

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника