СПІВАВТОРИ У НАУКОВИХ ПУБІКАЦІЯХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ

 Савчук Б., Угринчук Ю. Досвід професійної туристичної освіти в США і Швейцарії в рецепції науковців та проекції його застосування в Україні. Інноватика у вихованні. 2020. Вип. 11. Том 1. С. 52-60: DOI: 10.35619/iiu.v1i11.237

Савчук Б., Міщук Д. Освітнє середовище університету: методологічний дискурс у контексті складання міжнародних рейтингів.  Молодь і ринок. 2020. № 2 (181) липень.  С. 60-65 .http://mir.dspu.edu.ua/issue/view/12851/6989

Cавчук Б., Душенко Ю. Коучинг як філософія і технологія розвитку професійної педагогічної освіти. Гірська школа Українських Карпат. 2019. №21. С.82-87. DOI: https://doi.org/10.15330/msuc.2019.21.82-87

Савчук Б., Білавич Г., Валігунда О. Проблема професійної підготовки майбутніх учителів до діагностичного супроводу у контексті сучасного наукового дискурсу. Молодь і ринок. 2019. № 4 (171) квітень. С. 6-11: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2019_4_3

Нагачевська З., Гривнак Ю. Внесок видатних педагогів Західної України кінця ХІХ – початку ХХ ст. у розвиток теорії та методики викладання історії. Освітній простір України.   2016. №8. С.22-27.