Попередній захист дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

20 листопада 2020 року відбувся онлайн попередній захист дипломних робіт здобувачів ІІ курсу ОС магістр спеціальності 011″Освітні, педагогічні науки” денної та заочної форм навчання.
Студенти доповідали про стан готовності робіт до захисту .  Наприкінці зустрічі викладачі кафедри  дали рекомендації студентам щодо підготовки робіт до прилюдного захисту.