Запрошуємо до здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти

Випускників програми призначено для викладацької, навчально-виховної, науково-методичної та організаційної діяльності у системі вищої освіти України.

Види економічної діяльності (за КВЕД 009:2010):

Вища освіта, код КВЕД – 85.42.

Посади передбачені класифікатором професій.

Професійні види робіт (ДК 003:2010):

Посади:

3439 Асистент;

2310.2 Викладач закладу вищої освіти;

2351.1 Науковий співробітник (методи навчання);

2351.2 Викладач (методи навчання),

3340 Викладач стажист

2351.1 Молодший науковий співробітник

1238 Керівник проєктів та програм у сфері освіти нематеріального виробництва. Керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації сертифікації та якості освіти

Іnternational Standard Classification of Occupations 200 (ISCO-08): 2310 – University and higher education teachers