Досвід іноземних ЗВО з формування аналогічних ОП

bildungssystem

fachwissen

kompetenzen

lerplan

Master of Education Higher

Education USA

Master of Education USA укр. переклад

paradigmen

Варшавский университет (Переглянути)

Жешувский университет: pedagogia studia drugiego stopnia (магістерські студії)

  1. Andragogika studia, mentoring i coaching (Андрагогіка, наставництво, коучинг)   (Переглянути)
  2.  Pedagogika społeczna z psychopedagogiką (Педагогіка суспільна і психопедагогіка)  (Переглянути)
  3. Zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych (Менеджмент у соціальних та освітніх послугах) (Переглянути)