2019

СИЛАБУСИ навчальних дисциплін

освітньо-професійної програми “Освітні, педагогічні науки”

з підготовки магістра з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

І. Цикл загальної підготовки

1.1. Обов’язкові дисципліни

Силабус “Методологічні засади педагогічних досліджень”

Силабус “Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача”

Вибіркові дисципліни

Дистанційна освіта

Силабус “Інформаційна і медіаосвіта”

2. Цикл професійної підготовки

2.1.  Обов’язкові дисципліни

Силабус “Теорія та практика вищої професійної освіти в Україні”

Силабус “Моделювання діяльності фахівця”

Салабус “Педагогічний контроль у системі вищої освіти”

Cилабус “Методика викладання у вищій школі”

Силабус  “Дидактичні системи у вищій освіті”

2.2. Вибіркові дисципліни

Силабус “Інноваційні технології навчання і виховання у ЗВО”

Силабус “Організація управління навчальним процесом у ЗВО”

Силабус “Експертна діяльність у галузі освіти”

Силабус “Основи сучасної педагогіки”

Салабус “Педагогічна конфліктологія у вищій школі”

Cилабус “Педагогічне партнерство”

Силабус “Професійна майстерність організатора освітнього простору”

Силабус “Практика реалізації педагогічних проєктів”

Силабус “Дидактика”

Силабус “Оцінювання освітніх систем”

Силабус “Технологія середньої освіти і методика навчання”

Силабус “Моніторинг та оцінювання якості освіти”