2020

Обов’язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

ОК 1 Методологічні засади педагогічних досліджень

ОК 2 Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

ОК 3 Психологія вищої школи

ОК 4 Наукове спілкування іноземною мовою

ОК 5 Охорона праці в галузі

Цикл професійної підготовки

ОК 6 Теорія та практика вищої професійної освіти в Україні

ОК 7 Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця

ОК 8 Експертна діяльність у галузі вищої освіти

ОК 9 Методика викладання у вищій школі і тренінгові технології

ОК 10 Інноваційні освітні технології у ЗВО

ОК 11 Організація управління освітнім процесом у ЗВО

ОК 12 Дидактичні системи у вищій освіті

ОК 13 Педагогічний контроль у системі вищої освіти

Практична підготовка

ОК 14 Науково-педагогічна практика (виробнича)

ОК 15 Науково-дослідна практика, дипломна робота

Вибіркові компоненти ОП

ВК 1 Інформаційні технології освітнього простору

ВК 2 Інформаційні технології в професійній діяльності викладача

ВК 3 Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та науці

ВК 4 Педагогічна конфліктологія у вищій школі

ВК 5 Педагогічне партнерство

ВК 6 Педагогічна і психологічна аксіологія

ВК 7 Практика реалізації педагогічних проектів

ВК 8 Управління проєктами і фандрайзинг у сфері освіти

ВК 9 Практико-орієнтований підхід у підготовці фахівців для ЗВО

ВК 10 Філософія освіти

ВК 11 Історія вищої освіти

ВК 12  Розвиток вищої освіти у західному регіоні України

ВК 13 Системний підхід у вищій освіті

ВК 14 Компетентнісний підхід в освіті

ВК 15 Лідерство, командоутоврення

ВК 16 Професійна майстерність організатора освітнього простору

ВК 17  Професійна етика викладача вищої школи

ВК 18 Моделювання діяльності фахівця

ВК 19 Дистанційна освіта

ВК 20 Медіаосвіта

ВК 21 Інноваційні технології у роботі куратора

ВК 22 Моніторинг та оцінювання якості освіти

Вк 23 Оцінювання освітніх систем

ВК 24 Організація персонального середовища освіти у вищій школі