Участь у міжуніверситетському онлайн-лекторії

В рамках підписаної Угоди про внутрішню академічну мобільність між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка вперше в Україні було організовано міжуніверситетський онлайн-лекторій.
18.05.2020 р. в рамках лекторію було прочитано лекцію на тему «Актуальні проблеми соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в незалежній Україні» проф. кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика Стинською В.В. До онлайн-лекції долучилися студенти другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки» обох університетів.