Науковий семінар “Підготовка експертів у галузі освіти в Україні та зарубіжжі: проблеми, тенденції, здобутки”

Відповідно до плану роботи кафедри педагогіки та освітнього менеджменту ім. Б. Ступарика 05.11.2020 докт.пед.наук, професором Стражніковою І.В. та канд.пед.наук, доцентом Єгоровою І.В. було проведено науковий семінар “Підготовка експертів у галузі освіти в Україні та зарубіжжі: проблеми, тенденції, здобутки” зі студентами спеціальності “Освітні, педагогічні науки” 2 курсу другого освітнього рівня. Обговорювались питання щодо удосконалення системи знань про експертну діяльність в освіті, аналітичні методи, технології та форми експертної діяльності, розвитку творчих якостей та інноваційних технологій у сфері освіти. Студент  також презентували й свої здобутки за час навчання в магістратурі.